№ 1(87) (2018)

Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

The collection of scientific papers contains the results of the theses of the postgraduates, researchers who study the problems of modern education and scientific-pedagogical ideas in the theoretical, historical and practical aspect; in the publication there are covered the scientific achievements and practical recommendations of the scientists working at research institutions and universities of the national education system and abroad; it is presented the research on the problems of higher school, Ukraine's integration into the European and global educational space.

 Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск OMELCHENKO, SHULYK NOSKO, DOLINSKAYA MALYKHIN KOZYR MASLOV WANG Kan JUN Yang BESEDIN, SMOLYAKOV KOKHAN KRASIN KUCHER MALAZONIIA NIKITSKA LESHCHENKO KABATSKA ZAGREBELNY, KOSTYKOV DEREVIANKO (Русский) HOLOVKO BESPALOVA ANDRIUSHCHENKO KHARCHENKO LODATKO СHERNENKO BOROZENETS BEZUHLYI PLISKO SYPCHENKO, BURCHAK S., BURCHAK L LIU Jing SEMENIКHINА, BILOSHAPKA VOINOV, BELOSAPKA EGOROVA, ASLANIAN MELOYAN index zmist titul vimogi

Зміст

Статті

ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Світлана Омельченко, Тетяна Шулик
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ PDF
Микола Носко, Людмила Долінська
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Володимир МАЛИХІН
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Алла КОЗИР
МОВНЕ ЗНИЖЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Валерій МАСЛОВ
ЗМІСТОВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Кань ВАН
РІВНЕВИЙ АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Цзюнь ЯН
НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ XXI СТОЛІТТЯ: «STEM-ОСВІТА» PDF
Борис БЕСЕДІН, Олексій СМОЛЯКОВ
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА PDF
Інна КОХАН
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА (МАТЕРИНСТВА)» PDF
Сергій КРАСІН
СИСТЕМА ДИЗАЙН-ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ЕТНОДИЗАЙНУ PDF
Світлана КУЧЕР
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВИЗНАЧАЄ ВИБІР ПРОФЕСІЇ PDF
Світлана МАЛАЗОНІЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ PDF
Юлія НІКІТСЬКА
РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ КОМПʼЮТЕРНИХ ІГОР PDF
Петро ЛЕЩЕНКО
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ PDF
Олена КАБАЦЬКА
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ОСНОВ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ PDF
Денис ДЕРЕВЯНКО
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Світлана ГОЛОВКО
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФІЗИЧНОГО РЕАБІЛІТОЛОГА PDF
Оксана БЕСПАЛОВА
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Яна АНДРЮЩЕНКО
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Сергій ХАРЧЕНКО
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Євген ЛОДАТКО
КОМПЕТЕТНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ КЕРІВНИКІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Наталія ЧЕРНЕНКО
РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Наталія БОРОЗЕНЕЦЬ
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМПЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Дмитро БЕЗУГЛИЙ
ВИКOРИСТАННЯ МEРEЖНИХ ТEХНOЛOГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТEМ У НАВЧАННІ ЗА ДOПOМOГOЮ ПРOГРАМНИХ ЗАСOБІВ З ТEСТУВАННЯ «АЙРEН» ТА «MOODLE» PDF
Сeргій ЗАГРEБEЛЬНИЙ, Oлeксандр КOСТІКOВ
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Євген ПЛІСКО
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ ТА МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ PDF
Валерій СИПЧЕНКО, Станіслав БУРЧАК, Ліана БУРЧАК
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Цзін ЛЮ
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ PDF
Олена СЕМЕНІХІНА, Наталія БІЛОШАПКА
ДО ВИВЧЕННЯ ЗВУКОВИХ ЯВИЩ У КУРСІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Олег ВОЙНОВ, Олександр БЄЛОШАПКА
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ГІПЕРТОНІЇ У ВІТЧИЗНЯНИХ ХВОРИХ (НА МАТЕРІАЛІ ВИЩОЇ ШКОЛИ) PDF
Олена ЄГОРОВА, Тетяна АСЛАНЯН
ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТА PDF
Анаіт МЕЛОЯН
Гуманізація навчально-виховного процесу PDF
Обкладинка, титул
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ PDF
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Зміст збірнику наукових праць “Гуманізація навчально-виховного процесу” PDF
Зміст збірнику наукових праць