МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Володимир МАЛИХІН Бердянський державний педагогічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140404

Анотація

В даній статті автором детально розглянута методика формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у галузі безпеки інформаційних систем. Методику представлено у вигляді взаємопов’язаних етапів, на кожному з яких вирішуються конкретні завдання з використанням комплексу педагогічних методів і прийомів, серед яких: проблемний виклад навчального матеріалу, евристичні бесіди, дискусії, вправи, ділові та рольові ігри, моделювання професійних ситуацій, веб-квести, кейс-стадії, навчальне моделювання;  дидактичні ігри, метод проектів.

Ключові слова: безпека інформаційних систем, інженер-педагог комп’ютерного профілю, методика формування професійної компетентності, професійна компетентність, професійна компетентність майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у галузі безпеки інформаційних систем

Біографія автора

Володимир МАЛИХІН, Бердянський державний педагогічний університет

асистент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Посилання

Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: підручник / Н.Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 383с.

Быховский Я.С. Образовательные квест-проекты [электронный ресурс]/ Я.С. Быховский // Материалы международной конференции «Информационные технологи в образовании. ИТО–99» 1999. - Режим доступа: http://ito.bitpro.ru/1999.

Исмагилова Ф.С. К проблеме психологического анализа профессионального опыта / Ф. С. Исмагилова // Вестник Московского университета. Сер. 14 : Психология. – 2000. – №2. – С. 16-27.

Кононец Н. Технологія Веб-квестів у контексті ресурсно орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс]/ Н. Кононец – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vpm/2012_10/Konon.pdf

Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. В 2 т. Т.2. /

В.Ф. Паламарчук. – К. : «Освіта України», 2005. – 504 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-15

Номер

Розділ

Статті