ДІАГНОСТИКА РІВНЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Світлана ГОЛОВКО ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140439

Анотація

У статті подано результати констатувального експерименту щодо визначення рівня управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки. Обґрунтовано та розроблено критерії управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту: когнітивний, особистісно-креативний і технологічний. Здійснено відбір контрольної та експериментальної груп, які є рівноцінними за показниками критеріїв. Виявлено, що більшість майбутніх магістрів із менеджменту мають середній, а також низький рівень показників. Описано проблемне поле дослідження, що є орієнтиром для обґрунтування та розроблення відповідної технології формування управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки.

Ключові слова: управлінська культура, майбутній магістр із менеджменту, фахова підготовка, констатувальний експеримент.

Біографія автора

Світлана ГОЛОВКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

здобувач кафедри педагогіки і методики професійної та технічної освіти

Посилання

Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 335 с.

Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.

Ключові компетентності для навчання впродовж життя 2018 – Цифрова компетентність [Електронний ресурс] // Дистанційне та змішане навчання інформатики. – Режим доступу : http://dystosvita.blogspot.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті