РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Автор(и)

  • Микола Носко Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка
  • Людмила Долінська Одеський коледж компютерних технологій Одеського державного екологічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140403

Анотація

У статті проведено аналіз проблеми за темою дослідження. Виокремлено педагогічні умови, сформульовані показники, визначені рівні розвитку професійної компетентності фахівців технічного профілю в системі освітнього середовища коледжу. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що запропоновані педагогічні умови є дієвими і забезпечують безперервність професійно-педагогічного вдосконалення викладачів означеної групи.

Ключові слова: педагогічні умови, коледж, розвиток, професійна компетентність, технічний профіль.

Біографії авторів

Микола Носко, Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка

ректор, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

Людмила Долінська, Одеський коледж компютерних технологій Одеського державного екологічного університету

завідувачка навчально-методичною лабораторією

Посилання

Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения (общедидактический аспект) / Ю. К. Бабанский. – Москва: Педагогика, 1977. – 252 с.

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Становлення категоріальних форм міждисциплінарного знання / В. В. Ковальчук. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2012. – 148 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология. / Л.С. Выготский. – Москва: Педагогика, 1999. – 536 с.

Ягупов В. В. Педагогіка / В.В. Ягупов. - Київ: Либідь, 2002. - 560 с

Nosko M.O., Dolins’ka L.V. Результати використання моделі формування педагогічної компетентності випускників технічного профілю в освітньому середовищі коледжу (польскою). Miedzynarodowy project kulturalno-edukacyjny. Opole: Publ. «Wyzsej Szkoly Zarzadzania i Administracji» (Poland). August, 19-26, 2017. Р.22

Ковальчук В.В. Вступ в теорію інформаційно-вимірювальних систем. Використання статистичних методів / В. В. Ковальчук, Л.В. Долінська, А.М. Клименко. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 102 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-15

Номер

Розділ

Статті