ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Євген ПЛІСКО ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140451

Анотація

У статті висвітлюються перші спроби організації виховання неповнолітніх правопорушників у вітчизняній соціально-педагогічній практиці періоду другої половини ХІХ – на початку ХХ століття. Проаналізовано методику трудового виховання, її вдосконалення та реорганізацію в програмний метод. Йдеться про виникнення превентивного виховання неповнолітніх і втілення в практику профілактичних засобів з метою попередження дитячої злочинності.

Ключові слова: неповнолітні правопорушники, соціально-педагогічне виховання, трудове виховання, превентивне виховання, профілактика.

Біографія автора

Євген ПЛІСКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Посилання

Беляева Л. И. Воспитание несовершеннолетних правонарушителей в России: В 3 ч. – Ч. 1: Учреждения для несовершеннолетних правонарушителей в Российской империи / Л. И. Беляева. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. – 400 с.

Богдановский А. Молодые преступники. Вопросы уголовного права и уголовной политики / А. Богдановский. – [2-е изд., испр. и доп.]. – СПб. : Тип. Моригеровского, 1871. – 311 с.

Попов М. А. Генезис проблеми відхилень у поведінці неповнолітніх у історії педагогічної думки: навч. посібн. – Слов’янськ: СДПУ, 2008. – 103 с.

Соцький Ю. Особливості виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо неповнолітніх за законодавством Російської імперії / Ю. Соцький // Право України. − 2004. – № 11. − С. 122-124.

Терзиев Н. Профессиональное обучение питомцев воспитательно-исправительных заведений // Тюремный вестник. – 1916. – № 6-7. – С. 681–684.

Ушинский К. Д. Необходимость ремесленных школ в столицах

// Собр. соч. в 3-х т. – Т.3. – М.; Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948.

Харьковское общество исправительных приютов: Отчет за 1903 г. – Харьков, 1904.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті