ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ ТА МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Валерій СИПЧЕНКО Донбаський державний педагогічний університет
  • Станіслав БУРЧАК Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
  • Ліана БУРЧАК Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140453

Анотація

У статті здійснено аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури, діючих шкільних програм і підручників, на основі якого розглянуто взаємозв’язок хімічного і математичного матеріалу в сучасній загальноосвітній школі.

З’ясовано, що пізнання об’єктивної дійсності не можна забезпечити тільки однією наукою і відповідним навчальним предметом. Перед сучасною школою постала задача розв’язувати досить гостру проблему між наукових і міждисциплінарних взаємодій та відношень між ними. Проте проблема інтеграції предметів природничо-математичного циклу в умовах сучасної української школи зумовлюється тематичною близькістю даних навчальних дисциплін, пошуком раціональних шляхів їх інтеграції, необхідністю формування цілісного світогляду у взаємозв’язку його елементів.

Якщо в загальноосвітній школі знання подаються різнопредметно, то слід забезпечити можливість використання учнем щойно набутих знань з одного предмету для розв’язання ряду завдань із інших.

У зв’язку з цим, розглянуто тематику шкільного курсу хімії загальноосвітньої школи, передбачену програмою, встановлено і детально схарактеризовано, які знання, отримані на уроках математики, необхідні учням у процесі вивчення хімії.

Встановлено, що вивчення хімії і математики в загальноосвітній  школі тісно пов’язані, а тому не можна вивчати одну дисципліну без іншої. У зв’язку з цим, учителі хімії і математики загальноосвітньої школи повинні більше уваги приділяти встановленню між предметних зв’язків з метою інтеграції знань з хімії і математики як засобу формування в учнів загальноосвітньої школи цілісної картини світу.

Ключові слова: інтеграція знань з хімії та математики, математичні дії, загальноосвітня школа, міжпредметні зв’язки.

Біографії авторів

Валерій СИПЧЕНКО, Донбаський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи

Станіслав БУРЧАК, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики

Ліана БУРЧАК, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства

Посилання

Бевз Г.П. Алгебра 7 клас підр. [для серед. загальноосв. школи]

/ Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. – К. : Видавництво «Відродження», 2015. – 288 с.

Бевз Г.П. Геометрія 11 клас (академічний, профільний рівень) : підр.[для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімрова, В.М. Владіміров. – К. : Генеза, 2011. – 336 с.

Біляніна О.Я. Геометрія 10 клас (академічний рівень) : підр.[для серед. загальноосв. школи] / О.Я. Біляніна, Г.І. Біляніна, В.О. Швець. – К. : Генеза, 2010. – 256 с.

Попель П.П. Хімія. 11 клас (академічний рівень) / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : Академія, 2011. – 352 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи 5-9 класи [електронний інформаційний ресурс]. - Режим доступу до журн. - http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-405ec8620a301/list-bd57d40b26

Ярошенко О.Г. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2010. – 224 с.

Ярошенко О.Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). – К.:, 2011. – 232 с.

Ярошенко О.Г. Хімія. 9 клас підр.[для серед. загальноосв. школи] / О.Г. Ярошенко – К.: Освіта, 2009. – 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті