DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140453

ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ З ХІМІЇ ТА МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Валерій СИПЧЕНКО, Станіслав БУРЧАК, Ліана БУРЧАК

Анотація


У статті здійснено аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури, діючих шкільних програм і підручників, на основі якого розглянуто взаємозв’язок хімічного і математичного матеріалу в сучасній загальноосвітній школі.

З’ясовано, що пізнання об’єктивної дійсності не можна забезпечити тільки однією наукою і відповідним навчальним предметом. Перед сучасною школою постала задача розв’язувати досить гостру проблему між наукових і міждисциплінарних взаємодій та відношень між ними. Проте проблема інтеграції предметів природничо-математичного циклу в умовах сучасної української школи зумовлюється тематичною близькістю даних навчальних дисциплін, пошуком раціональних шляхів їх інтеграції, необхідністю формування цілісного світогляду у взаємозв’язку його елементів.

Якщо в загальноосвітній школі знання подаються різнопредметно, то слід забезпечити можливість використання учнем щойно набутих знань з одного предмету для розв’язання ряду завдань із інших.

У зв’язку з цим, розглянуто тематику шкільного курсу хімії загальноосвітньої школи, передбачену програмою, встановлено і детально схарактеризовано, які знання, отримані на уроках математики, необхідні учням у процесі вивчення хімії.

Встановлено, що вивчення хімії і математики в загальноосвітній  школі тісно пов’язані, а тому не можна вивчати одну дисципліну без іншої. У зв’язку з цим, учителі хімії і математики загальноосвітньої школи повинні більше уваги приділяти встановленню між предметних зв’язків з метою інтеграції знань з хімії і математики як засобу формування в учнів загальноосвітньої школи цілісної картини світу.

Ключові слова: інтеграція знань з хімії та математики, математичні дії, загальноосвітня школа, міжпредметні зв’язки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бевз Г.П. Алгебра 7 клас підр. [для серед. загальноосв. школи]

/ Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. – К. : Видавництво «Відродження», 2015. – 288 с.

Бевз Г.П. Геометрія 11 клас (академічний, профільний рівень) : підр.[для серед. загальноосв. школи] / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімрова, В.М. Владіміров. – К. : Генеза, 2011. – 336 с.

Біляніна О.Я. Геометрія 10 клас (академічний рівень) : підр.[для серед. загальноосв. школи] / О.Я. Біляніна, Г.І. Біляніна, В.О. Швець. – К. : Генеза, 2010. – 256 с.

Попель П.П. Хімія. 11 клас (академічний рівень) / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : Академія, 2011. – 352 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи 5-9 класи [електронний інформаційний ресурс]. - Режим доступу до журн. - http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-405ec8620a301/list-bd57d40b26

Ярошенко О.Г. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2010. – 224 с.

Ярошенко О.Г. Хімія : Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). – К.:, 2011. – 232 с.

Ярошенко О.Г. Хімія. 9 клас підр.[для серед. загальноосв. школи] / О.Г. Ярошенко – К.: Освіта, 2009. – 223 с.