ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Омельченко ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
  • Тетяна Шулик ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140401

Анотація

Анотація. У статті розкрито сутність понять «фасилітатор», «фасилітація», «педагогічна фасилітація», окреслено необхідність дослідження процесу педагогічної фасилітації, ураховуючи пріоритетність принципу людиноцетризму в основних нормативних документах, що визначають правові засади діяльності закладів освіти – Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та ін. Обґрунтовано вплив педагогічної фасилітації на взаємодію між учителем та учнями, особливості спілкування між учасниками освітнього процесу. Авторами визначено три установки вчителя-фасилітатора: конгруентність, безумовне прийняття учня, емпатичне розуміння; проаналізовано три головні складові процесу фасилітації: валідна складова, вільний і компетентний вибір, внутрішня відповідальність за вибір. Також у статті запропоновано рекомендації, що сприятимуть оптимізації процесу педагогічної фасилітації в освітньому процесі сучасної школи.

Ключові слова: фасилітатор, учитель-фасилітатор, фасилітація, педагогічна фасилітація, освітній процес, нова українська школа.

Біографії авторів

Світлана Омельченко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

ректор, д-р пед. н., проф.

Тетяна Шулик, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

канд. пед. н., ст. викл. кафедри математики та інформатики

Посилання

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» [Текст]. – Міністерство освіти і науки України, 2016. – 34 c. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Про загальну середню освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 13.05.1999 р. № 651-XIV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14/page.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page.

Сиразеева А. Ф. Человекоцентрированная технология обучения Карла Роджерса / А. Ф. Сиразеева // Фундаментальные исследования. – 2007. – №6. – С. 54-55.

Чумиков А. Н. Связи с общественностью : теория и практика : учеб. пособие / А. Чумиков, М. Бочаров. – М. : Дело, 2003. – 496 с.

Шевченко К. О. Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя / К. О. Шевченко // Збірник наукових праць. Психологічні науки. – 2014. – випуск 2.13 (109). – С. 258-263

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті