ЗМІСТОВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Кань ВАН НПУ імені М.П.Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140408

Анотація

Статтю присвячено особливостям змістовно-інтеграційного напрямку формування емоційно-образного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на скрипці. Розкрито особливості формування емоційно-образного мислення студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, що ґрунтується на основі врахування індивідуального рівня розвитку кожного майбутнього вчителя музики. Змістовно-інтеграційний напрямок передбачає: врахування досвіду використання евристичних прийомів і методів навчання, розширення термінологічного багажу, використання виконавських можливостей щодо точного прочитання нотного тексту музичного твору для скрипки; накопичення фахового світогляду, тощо.

Ключові слова: змістовно-інтеграційний напрямок, формування емоційно-образного мислення, майбутні вчителів музичного мистецтва,  гра на скрипці, робота з ансамблями.

Біографія автора

Кань ВАН, НПУ імені М.П.Драгоманова

аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Посилання

Пауль Р. Критическое мышление: Что не обходимо каждому для выживания в быстро меняющемся мире [Электронный ресурс] / Р.У.Пауль. – Режим доступа: http:// evolkov.net/critic. think].

Ролінська О.Г. Евристичні методи і прийоми у навчальній діяльності майбутнього педагога музиканта / О.Г. Ролінська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 17 (22). – К.: НПУ ар. М. П. Драгоманова, 2015 – 216 с.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологи в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

Хентова С. Любовь и музика. – С.-Петербург: «Адмиралтейство», 1998. – С. 7-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті