Архіви

 • Гуманізація навчально-виховного процесу
  № 2(104) (2023)

  У збірнику опубліковані наукові статті з проблем розвитку сучасної освіти
  та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному
  аспектах. Для наукових працівників, викладачів, здобувачів.

 • Гуманізація навчально-виховного процесу
  № 1(103) (2023)

  У збірнику опубліковані наукові статті з проблем розвитку сучасної освіти
  та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному
  аспектах. Для наукових працівників, викладачів, здобувачів.

 • Гуманізація навчально-виховного процесу
  № 2(102) (2022)

  У збірнику опубліковані наукові статті з проблем розвитку сучасної освіти
  та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному
  аспектах. Для наукових працівників, викладачів, здобувачів.

 • Гуманізація навчально-виховного процесу
  № 1(101) (2022)

  У збірнику опубліковані наукові статті з проблем розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті. Для наукових працівників, викладачів, здобувачів.

 • № 1(99) (2020)

  Випуск збірника наукових праць репрезентує результати теоретичних та експериментальних досліджень, присвячених різним аспектам вивчення проблеми педагогічного, психологічного та соціально-педагогічного супроводу розвитку дитинства в освітньому просторі.

  Містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

 • № 6(98) (2019)

  Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.
 • № 5(97) (2019)

  Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

 • № 4(96) (2019)

  Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.
 • № 1(87) (2018)

  Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

  The collection of scientific papers contains the results of the theses of the postgraduates, researchers who study the problems of modern education and scientific-pedagogical ideas in the theoretical, historical and practical aspect; in the publication there are covered the scientific achievements and practical recommendations of the scientists working at research institutions and universities of the national education system and abroad; it is presented the research on the problems of higher school, Ukraine's integration into the European and global educational space.

   Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.