РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

  • Наталія БОРОЗЕНЕЦЬ Сумський національний аграрний університет, вулиця Герасима Кондратьєва

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140447

Анотація

У даній статті автором обґрунтовано необхідність вивчення методів математичної статистики студентами аграрних університетів. Показано застосування цих методів у виробничих ситуаціях, які виникають в ході професійної діяльності фахівців-аграріїв. Виділено декілька основних категорій, пов’язаних з обробкою статистичних даних в залежності від характеру статистичного виміру. Це продемонстровано на конкретних задачах, що виникають в процесі аграрного виробництва.

Ключові слова: аграрне виробництво, математична підготовка, методи, математична статистика, студенти, аграрні університети, фахівці-аграрії.

Біографія автора

Наталія БОРОЗЕНЕЦЬ, Сумський національний аграрний університет, вулиця Герасима Кондратьєва

старший викладач

Посилання

Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы

/ М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. – М : Педагогика, 1977 – 136 с.

Махиліна В. М. Математичні та статистичні методи аналізу результату педагогічного дослідження / В. М. Малихіна // Вісник ЛНУ, - 2012. - №22(257), Ч. 2 – С.42-49.

Безпалько В. П. Слагаемые педагогической технологи

/ В.М.Безпалько. – М : Педагогика, 1989. – 154 с.

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. Методичні поради молодим науковцям / С. У.Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.

Бендера І .М. Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей: Монографія / І. М. Бендера. – Київ : Наукметодцентр аграрної освіти, 2007. – 364 с.

Іщенко Т. Д. Фахове навчання в системі безперервної аграрної освіти / Т. Д. Іщенко. – Київ : Аграрна освіта, 2000. – 242 с.

Кліх Л. В. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів аграрного профілю у дослідницькому університеті [Текст] : монографія / Л. В. Кліх; за заг. ред. чл.-кор. НАПН України В.К. Сидоренка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 579 с.

Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Кручек Вікторія Аркадіївна; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2004. – 331 с.

Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Петро Григорович Лузан ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 2004. – 505 с.

Буцик І. М. Методичні засади продуктивного навчання з курсу «Сільськогосподарські машини» у вищих аграрних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Буцик Ігор Михайлович; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2005. – 243 с.

Лозовецька В. Т. Теоретико-методологічні основи професійного навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Лозовецька Валентина Терентіїва; Національний аграрний ун-т. – Київ, 2002. – 579 с.

Манько В. М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва : дис. … док. пед. наук : 13.00.04 / Манько Володимир Миколайович: Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 528 с.

Свистун В. І. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності : дис. …д-ра пед. наук : 13.00.04 / Валентина Іванівна Свистун. – К., 2007. – 505 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті