Редакційний штат

Редактори

Хижняк І.А., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Топольник Я.В., ДДПУ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Бескорса О.С., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Бондаренко В.І., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Борова Т.А., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна

Дичко В.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Дмитрієва І.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Ішутіна О.Є., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Курінна С.М., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Лодатко Е.О., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

Набока О.Г., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Омельченко С.О., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Остенда А., Вища технічна школа в Катовіце, Польща

Панасенко Е.А., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Панченко Л.Ф., Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна

Пулка Й., Краківська академія імені Анджея Фрича Мржевського, Польща

Саяпіна С.А., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Федосова І.В., ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна

Цвєткова Г.Г. НПУ імені М.П. Драгоманова, Україна

Коркішко А.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

Слабоуз В.В., ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна