DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140442

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Яна АНДРЮЩЕНКО

Анотація


В статті описано схему поетапного впровадження технології підготовки здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей в умовах компетентнісно орієнтованого комп’ютерного середовища. Визначено основні етапи впровадження технології: підготовчий, процесуальний та завершальний. Представлено мету кожного етапу та виокремлено послідовність дій здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей на кожному з етапів. Автором визначено результати підготовки здобувачів вищої освіти на підготовчому, процесуальному та завершальному етапах.

Ключові слова: здобувачі вищої освіти філологічних спеціальностей, компетентнісно орієнтоване комп’ютерне середовище, компетентності, підготовка здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про освіту» (2017). Відомості Верховної Ради України. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про вищу освіту» (2014). Відомості Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Нагорна Н. В. (2007). Формування у студентів понять компетентності й компетенції. Виховання і культура. № 1-2 (11-12).С. 266–268.

Химинець В. (2010). Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. URL: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49 (16.06.18.)