ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФІЗИЧНОГО РЕАБІЛІТОЛОГА

Автор(и)

  • Оксана БЕСПАЛОВА Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140441

Анотація

В даній статті автором детально розглянуто основні функції майбутнього фахівця з фізичної реабілітації та їх готовність до впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій у професійну діяльність. Проведені дослідження свідчать про необхідність удосконалення змісту навчання і створення дієвої моделі підготовки студентів щодо вивчення варіативного блоку дисциплін з фітнес - технологій.

Ключові слова: фізкультурно-оздоровчі технології, фітнес-технології, професійна діяльність, фізична реабілітація, здоров’я, рухова активність, відновлення, засоби фізичної культури.

Біографія автора

Оксана БЕСПАЛОВА, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

викладач кафедри здоров’я людини, реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії

Посилання

Бермудес Д. Обгрунтування моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності / Д. Бермудес // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. - № 7 (71). – С. 26 – 36.

Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій / А. Герцик // Проблеми фізичного виховання та спорту, 2010. - № 10. – С. 21 – 24.

Гук С. В. . Професійні функції фахівця з фізичної реабілітації / С. Гук // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2013. - Вип. 14. - С. 66-70.

Жуковский Е. П. Понятия «физическая культура» и «физкультурно-оздоровительная деятельность» в педагогической науке: содержательній аспект / Е. Жуковский // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология, 2013. - № 2. – С. 113 -115.

Назарук В. А., Грушко В. В., Клекот С. М. Особливості фізичної підготовки майбутніх реабілітологів у напрямку формування культури здоров’я / В. Назарчук // Вісник наукових досліджень, 2016. - № 3. – С. 96 – 97.

Напреев С. Г. Проблема готовности учителей начальных классов к физкультурно – оздоровительной деятельности / С. Напреев

// Вестник Череповецкого государственного университета. – 2011. - № 2. – С. 118 – 121.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” з напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини” : галузевий стандарт вищ. освіти України із галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” / розроб. : Дутчак М. В., Благій О. Л., Василенко М. М., Вовканич А. С., Данилевич М. В., Жданова О. М. [та ін.]. – Офіц. вид. – [Введ. вперше ; чинний від 28.05.2013 № 618]. – К. : М-во освіти і науки України, 2013. – 60 с.

Прима А. В. Сучасний погляд на формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / А. Прима // Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2016. - № 3. – С. 108 – 115.

Усачев Ю. А. Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов: учебное пособие / Под ред. Ю.А. Усачева. – Киев: Издательство «Логос», 2015. – 200 с.

Фастівець. А. професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці / А. Фастівець

// Педагогічні науки, 2016. - № 66 – 67. С. 77 – 82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті