ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОКОНТРОЛЮ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Олена КАБАЦЬКА Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(87)2018.140422

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування навичок самоконтролю здоров’я студентів вищого навчального закладу. Важливим процесом збереження та підтримки власного здоров’я молодим поколінням є контроль за його станом, постійний моніторинг важливих складових здоров’я для гармонійного розвитку та професійної діяльності. В статті представлено методичні підходи до питання самоконтролю здоров’я у  студентів різних вищих навчальних закладів. Розглянуто електронні засоби для самоконтролю здоров’я людини, рекомендовані  спортсменам і особам, які цікавляться поліпшенням показників власного здоров’я. В дослідженні представлено навчальні дисципліни оздоровчого напряму, які впливають на спрямованість особистості на збереження власного здоров’я.

Ключові слова: здоров’я, навички, студенти, самоконтроль, формування, валеологічні знання.

Біографія автора

Олена КАБАЦЬКА, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри валеології

Посилання

Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – 2-е изд., доп., перераб. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 488 с.

Кабацька О. В., Поколодна І. О., Дослідження особливостей оцінювання здоров’язбережувальних знань учнів майбутніми педагогами-валеологами / О. В. Кабацька, І. О. Поколодна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін..]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 55(108). – С. 187–194

Навчально-методичний комплекс дисциплін фахової підготовки бакалавра за напрямом «Здоров’я людини*» : наук.-метод. зб. / Кол. авт. // заг. ред. С. В. Страшко. – К. : Освіта, 2013. – 360 с.

Омельченко С. Валеонасичений здоров’язбережувальний освітній простір вищого навчального закладу: науково-практична розробка / С. Омельченко – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2012. – 166 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Номер

Розділ

Статті