№ 4(96) (2019)

Збірник наукових праць містить результати дисертацій аспірантів, здобувачів, які вивчають проблеми розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспекті; у виданні висвітлено наукові здобутки, практичні рекомендації учених, які працюють у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах національної системи освіти та зарубіжжя; представлено дослідження із проблем вищої школи, інтеграції України до європейського та світового освітнього простору.

Зміст

Статті

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Юрій БАНІТ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІА ЗАСОБІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЧАСТКОВИХ МЕТОДИК З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Маргарита БОГУСЛАВЕЦЬ
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГ PDF
Ліана КОРНІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Ігор МЕЛЬНИК
ЕФЕКТИВНІСТЬ СПРОЕКТОВАНОЇ МОДЕЛІ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА МЕТОДИЧНОЮ ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ PDF
Андрій МЕЛЬНІКОВ, Юлія БАБІЙ, Андрій ЧУДИК, Віктор ШИНКАРУК
КЕРІВНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Петро РИБАЛКО
МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Ольга ЖМУРЕНКО
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Олена КОРКІШКО, Ярослава ЗАВЕРУХА
СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ PDF
Денис ЗАВГОРОДНІЙ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ PDF
Елліна ПАНАСЕНКО, Владислав КУЧКОВ
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО ЯК ЧИННИК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Світлана САЯПІНА, Марина ТИМОШЕНКО
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Валерій СИПЧЕНКО, Валентина КЛИМОВА
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО PDF
Світлана САЯПІНА, Ліана ОНИПЧЕНКО
УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АНДРАГОГІВ PDF
Ольга СИПЧЕНКО, Ольга НАБОКА, Людмила ЧУГАЄВА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ PDF
Яна ТОПОЛЬНИК
ВИКОРИCТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ ПІД ЧАС ПIДГОТОВКИ CТУДЕНТIВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ У КОНТЕКCТI НОВОЇ УКРАЇНCЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Сергій ФАТАЛЬЧУК, Андрій БЕCПАЛИЙ
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
Наталія ЦЬОМА
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІКРОПЕДАГОГІКИ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) PDF
Людмила ЧЕРКАШИНА, Тетяна ГАЙДОБА
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Сергій ЧЕРЕДНІЧЕНКО
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія БОНДАР
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ АНДРАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ PDF
Наталія ГАРАНЬ, Інна ПІНЬКЕВИЧ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СПІВУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КНР: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ PDF
Таміла ЩЕБЛИКІНА, Юнь ДЖОУ
ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ В КИТАЇ PDF
Цзінсюй ДУ
МЕТОДИ, ФОРМИ, ЗАСОБИ ФОРМУВАНННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ КИТАЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Ювень ЧЖАН
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: ВІД МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ДО ОПОРНИХ PDF
Наталія ТКАЧОВА
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ – НОВОГО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ! PDF
Інесса СЕРГЄЄВА, Руслан ЦИГАНОК
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАСИЛІТАЦІЇ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Софія БЕРЕЗКА
Гуманізація навчально-виховного процесу Без заголовку
Титул збірника
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ PDF
Вимоги до статей
Зміст збірника наукових првць Гуманізація навчально-виховного процесу PDF
Зміст збірника