ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО

Автор(и)

  • Світлана САЯПІНА доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” вул. Генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84116
  • Ліана ОНИПЧЕНКО здобувач магістерського рівня освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. Генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, Донецька обл., 84116

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196193

Анотація

. У статті наголошено на тому, що успішна й затребувана людина сьогодні повинна володіти певними особистісними якостями: бути рухливою, готовою до будь-яких змін, уміти швидко й ефективно адаптуватися до нових умов, тобто бути мобільною. Тому актуальною стала цілеспрямована підготовка людини до життя в сучасному стрімко мінливому світі через формування мобільності як особливої особистісної якості. Акцентовано, що успішність розвитку інноваційної освіти залежить від рівня підготовленості професійних кадрів, їхньої здатності до гнучкого оперативного реагування у своїй діяльності на постійно мінливі потреби суспільства, ринку праці, технологій, що розвиваються, і безперервно оновлюваного інформаційного середовища. Під час формування професійної мобільності майбутніх педагогів важливу роль відіграє розвиток ініціативності, самостійності студентів в організації особистісної стратегії поведінки та діяльності, відповідальності в прийнятті рішень.

З метою формування мотивації на досягнення професіоналізму та стимулювання високих показників у студентському житті університету за особливі досягнення в навчальній, науковій, спортивній, громадській діяльності, яка формує уявлення про ДВНЗ«ДДПУ» як про велику освітньо-наукову корпорацію зі стійкими гуманістичними традиціями, використовуються різні види заохочення. Підкреслено, що система позанавчальної виховної роботи слугує оптимізації процесів формування в майбутніх педагогів на основі їх світоглядних цінностей, установок необхідних компетенцій і компетентностей, особистісних якостей та інтересів, що є значимими чинниками, що забезпечують професійну мобільність. Отже, для формування професійної мобільності як особистісно-професійної якості майбутніх педагогів визначальним стає процес створення організаційно-педагогічних умов освіти у виші.

Посилання

Бойко Г. Соціальна мобільність педагога – вагомий чинник його професійного зростання / Г.Бойко/ Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. − Львів, 2017. − Вип. 32. − С. 470–479.

Дубінка М.М. Деякі особливості становлення студента у процесі навчально-виховної діяльності ВНЗ / М.М.Дубінка / Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки. − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. − Вип. 107. − Ч. 1. − С. 166–177.

Игошев Б.М. Организационно-педагогическая система подготовки профессионально мобильных специалистов в педагогическом университете: монография. − М.: ВЛАДОС, 2008. − 201 с.

Калиновский Ю.И. Развитие социально-профессиональной мобильности андрогога в контексте социокультурной образовательной политики региона: автореф. дисс. ... д.п.н. / Ю.Калиновский. − СПб., 2001. − 470 с.

Коркішко О.Г. Громадянське виховання студентської молоді у процесі позааудиторної роботи вишу / О.Г.Коркішко / Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: монографія за заг. ред. Л.Г.Гаврілової. − Hameln, Germany: Inter GING. − 2018. − С.33−47

Козлова О. Професійна мобільність майбутнього вчителя як педагогічна проблема / О.Козлова, Т.Малецька, Д.Козлов / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. − 2015. − № 7. − С. 63–72.

Овчаренко Г. Е. Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах: сутнісні характеристики, структура та особливості / Г.Е.Овчаренко // Освіта Донбасу. – 2008. – № 5–6. – С. 35–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті