НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ – НОВОГО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ!

Автор(и)

  • Інесса СЕРГЄЄВА кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна
  • Руслан ЦИГАНОК магістрант кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196206

Анотація

Стаття присвячена висвітленню важливої складової в реалізації реформи нової української школи – підготовки нової формації сучасних учителів (студентів педагогічних вузів).
Зазначається, що продуктивність педагогічної діяльності багато в чому залежить від усвідомленості педагогом (студентом) своєї освітньої місії, від психологічної готовності студента до розуміння, сприйняття та реалізації інновацій. Під педагогічними інноваціями мається на увазі певна сукупність нових, взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого, цілеспрямованого й керованого педагогічного впливу на формування особистості.
З’ясовано, що рушійною силою інноваційної підготовки є реалізація персонального особистісного потенціалу кожного студента в освіті. Тобто програми його індивідуальної активності, спрямованість і зміст якої визначаються його волездатністю як готовністю здійснювати свідомий вибір і діяти згідно етичній вольовій відповідальності.
Автори акцентують увагу на необхідності оптимізації навчально-виховного процесу у педагогічних ВНЗ: орієнтацію на STEM-освіту, міждисциплінарність, посилення зв’язків університету зі школою, підвищення ролі та значення громадянської складової у підготовці студента.

Посилання

Амонашвілі Ш.О. «Істина школи»: https: www. rulit.me>books>istina-shkaler.

Андрущенко В. Проект для обговорення «Нова школа. Простір освітніх можливостей»: https:www.edu.ua/ua/interv-iu/4068-novu-shkolu-zbuduie-novyi-vchytel.

Боришевський М.Й..Галян І.М. Боришевський М.Й. Саморегуляція оцінної діяльності вчителя як вид психічної активності. К.: Дніпро, 2001. – 74с.

Вклад Я.А.Коменского в розвиток педагогічної науки: https://dovidka.biz.ua/komenskiy-vnesok-u-peda.

Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: монография -2-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 246 с.

Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: монографія. Київ ; Черкаси : [Б. в.], 2008. – 608 с.

Концепція «Нова українська школа»: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Кремень В. Г. Освіта і наука України : шляхи модернізації. Факти, роздуми, перспективи.Київ : Грамота, 2003 . – 215 с.

Міністр освіти про спротив системи і перепідготовку вчителів – НУШ: https://nus.org.ua/.../ministr-osvity-pro-sprotyv-systemy-i-pe.

Моляко В. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія: АПН України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка, лаб. психології творчості. - К. : Пед. думка, 2008. - 207 c.

Нову школу збудує новий учитель: https://www.npu.edu.ua/ua/interv-iu/4068-novu-shkolu-zbuduie-novyi-vchytel.

Пуцова В.І.. Набока Л.Я Професійний розвиток педагогічних працівників: практична андрагогіка [Текст] / відп .ред. В.І.Пуцова, К.: [б.в.]. 2007.

Сорочан Т.М. Методологія змін у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст]. Педагогіка і психологія. – 2016. - № 4 (93).

Софій Н.З. Підготовка педагогів до застосування інноваційних методів навчання [Текст] Навчально-методичні матеріали до Модуля 6. – К.: [б.в.]. 2008.

Rogers, N. The Carl Rodgers Symposium 2002: Honoring His Life, Our Work, A Global Vision [Elektronik resours] / N.: www. pre-world org.

STEM-освіта – Інститут модернізації змісту освіти: https://www. imzo.gov.ua/stem-osvita.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті