ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФАСИЛІТАЦІЇ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Софія БЕРЕЗКА канд. психол. наук, асистент кафедри практичної психології педагогічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196208

Анотація

У статті представлено огляд сучасних методів фасилітації у рамках проведення соціально-психологічного тренінгу. Визначено значення процесу фасилітації для проведення соціально-психологічного тренінгу. Проаналізовано останні психолого-педагогічні дослідження з проблеми фасилітування. Подано систематизацію сучасних методів фасилітації залежно від етапу соціально-психологічного тренінгу. Визначено, що усі методи для знайомства можна класифікувати за такими групами як: вправи спрямовані на повторення імені; вправи спрямовані на запам’ятовування імені за допомогою асоціації чи цікавого факту; вправи, які допомагають більше дізнатись один про одного (за допомогою знаходження спільного, інформативні). Методи на етапі очікувань поділено на такі групи: метафоричні, ґрунтовні, дієві, засновані на безпосередній взаємодії учасників. Для кожної групи методів наведено приклади конкретних вправ, коротко розглянуто їх зміст. Детально розкрито зміст методів фасилітації спрямованих на роботу з темою (основна частина соціально-психологічного тренінгу). А саме у статті розглянуто метод Волта Діснея, «Світова кав’ярня», «Відкритий простір», брейншторм, анатомія «теми тренінгу», дерево проблем/рішень. Наведені приклади методів для роботи з груповою динамікою, а саме: методи для активізації енергії, для заспокоєння групи, для командотворення (розвиток довіри, налагодження комунікації, подолання дистанції тощо). Висвітлено огляд видів енерджайзерів за такими групами: що передбачають розрахунок; танцювальні; такі, що спрямовані на активізацію уваги; спрямовані на передачу чи обмін енергією; рухливі. Стаття є оглядовою. Містить практичну цінність для практичних психологів, тренерів, фасилітаторів та педагогів.

Посилання

Димухаметов Р.С., Парунова Е.Ю. Настольная книга фасилитатора: учебно-метод. пособие. Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 2010. 337 с.

Ідеї натхнення…рішення…: посібник для тренерів неформальної освіти / Н. Трамбовецька та ін. Київ : Інша освіта, 2015. 102 с.

Кейнер С. Руководство фасилитатора: как привести группу к принятию совместного решения. Киев: Издательство Дмитрия Лазарева, 2014. 328 с.

Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. Київ: МАУП, 2004. 192 с.

Трамбовецька Н. Абетка фасилітації «Тобто». URL: http://insha-osvita.org/wp-content/uploads/2018/07/Abetka-Facilitation-Insha-Osvita.pdf (дата звернення: 01.08.2019).

Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. С нем. 2-е изд. Москва: Генезис, 2005. 267 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті