СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Автор(и)

  • Наталія ЦЬОМА заступник директора з навчально-виховної роботи, ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг» вул.. Роменська, 100/70, м. Суми, Україна, 40002

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196197

Анотація

У статті охарактеризовано декілька тлумачень поняття «критичне мислення». Висвітлено характерні ознаки критичного мислення та здійснено порівняльний аналіз повсякденного і критичного мислення. Автором наведено основні показники критичного мислення та здійснено поділ за трьома групами: афективні, макрокогнітивні, мікрокогнітивні. Відмічено, що критичне мислення з точки зору психологів має такі характеристики: наступні характеристики: глибина, послідовність, самостійність, гнучкість, швидкість, стратегічність, а згідно педагогічної теорії – самостійність, постановка проблеми, прийняття рішення, чітка аргументованість, соціальність. Автором наведено із власного досвіду викладання інформатичних дисциплін характерні ознаки критичного мислення: майстерність формування власної думки; відповідальне мислення щодо розв’язання проблеми; аргументоване сперечання; критерії або оцінювання спільної роботи, у якій виникає загальне рішення; обміркований вибір між різними думками або самокорекція; вміння поважати іншу точку зору.

Посилання

Lipman M. Critical Thinking: What Can it Be? Educational Leadership. 1988. № 46(1), pp. 38-43.

Paul R. W. Critical Thinking: What Every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World. Rohnert Park, CA: Center for Critical Thinking and Moral Critique, Sonoma State University. 1990. URL: http://evolkov.net/critic.think/Paul.R/ (дата звернення: 06.08.2019).

Paul R., Binker A., Martin D. & Adamson K. Critical Thinking Handbook. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking, 1995. p. 56.

Браус Д., Вуд Д. Инвайронментальное образование в школах: руководство как разработать эффективную программу. СПБ: NAAEE, 1994. 130 с.

Коржуев А. В., Попков В. А., Рязанова Е. Л. Рефлексия и критическое мышление в контексте задач высшего образования. Педагогика. 2002. № 1. С. 18-22.

Критическое мышление: отчёт об экспертном консенсусе в отношении образовательного оценивания и обучения. URL: http://evolkov.net/critic.think/basics/delphi.report.html (дата звернення: 01.08.2019).

Малькова З. А. Джон Дьюи – философ и педагог-реформатор. Педагогика. 1995. № 4. С. 95–104.

Марченко О.Г. Формування критичного мислення школярів. Харків: Вид. група «Основа» : «Тріада+». 2007 160 c.

Полат Є., Бухаркина М. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2000. 271 с.

Терлецька Л. Г. Критичне мислення як засіб розвитку вмінь учнів аналізувати і застосовувати інформацію. Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України : матеріали міжн. наук.-практ. конфер. М. Київ, 2001 р. Київ, 2001. С. 64-67.

Халперн Д. Психология критического мышления: 4-е междунар. изд.; пер. с англ. Н. Мальгина и др. СПб. : Питер, 2000. 502 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті