ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • Ігор МЕЛЬНИК старший викладач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», вул. генерала Батюка, 19, місто Слов’янськ Донецької області, Україна, 84116

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196184

Анотація

В дослідній статті автором зроблено спробу розглянути особливості системи інформаційного забезпечення галузі фізичного виховання. Нова соціокультурна ситуація представлена об’єктивним чинником, який стимулює пріоритетний розвиток національної системи фізичного виховання. Розглянуто проблему формування інформаційної компетенції майбутніх учителів фізичного виховання як складову загальної компетентності. Інформаційна складова є необхідною умовою формування професійно-педагогічної компетентності. Автором виявлено суперечності між реальним зростанням ролі і значення інформації у галузі фізичного виховання та відсутністю нових науково обґрунтованих підходів щодо створення адекватної системи інформаційного забезпечення в Україні. Характеризуються недоліки у професійній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання та шляхи їх вирішення. На основі теоретичного аналізу досліджуваної проблеми автором обґрунтовано структуру професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання. Автор переконує, що інформаційно-компетентнісний компонент відображає рівень оволодіння студентами навичок застосування інформаційних технологій у процесі навчання, а також динаміку зміни рівня готовності майбутнього фахівця фізичного виховання до застосування інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. Інформаційна складова професійно-педагогічного компоненту полягає, за переконанням автора, в умінні знаходити й опрацьовувати інформацію з різних джерел, володіння інформаційними засобами і технологіями. Доведено, що галузевими ресурсами системи інформаційного забезпечення можна формувати особистість на кращих спортивних традиціях. У перспективі рекомендовано широке застосування інформаційних технологій у системі інформаційного забезпечення галузі фізичного виховання.

 

Посилання

Андрущенко О. А. Документний потік України з фізичної культури та спорту: стан і тенденції розвитку. Вісник Харківської державної академії культури. Харків, 2001. № 5. С. 197 – 207.

Аніщенко О. В. Інформаційна культура педагога. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Pedagogica/20930.doc.htm

Ваграменко Я. А. Информационное пространство для деятельности педагога. Педагогическая информатика. 2002. № 3. С. 22 – 34.

Клопов Р. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Запоріж. нац. університет. Запоріжжя, 2012. 520 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті