МЕТОДИ, ФОРМИ, ЗАСОБИ ФОРМУВАНННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ КИТАЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

  • Ювень ЧЖАН аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна, 61168

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196204

Анотація

У статті відображено результати аналізу досвіду формування полікультурної компетентності у студентів китайських університетів. Установлено, що окремі аспекти зазначеної проблеми досліджували Г. Ауернхаймер, Д. Бенкс, О. Зеленська, Лю Мейхуй,  Чжан Цзяньчен та ін. Мета статті – презентувати результати аналізу основних методів, форм, засобів досвіду формування полікультурної компетентності у студентів китайських університетів.    

У дослідженні з’ясовано, що в китайських університетів використовуються цілий арсенал різних методів, форм, засобів формування полікультурної компетентності студентів. Так, майбутні фахівці оволодівають зазначеною компетентністю на лекційних та семінарських заняттях з багатьох навчальних дисциплін, беруть участь у проведенні науково-дослідної діяльності з відповідної тематики, у тому числі в роботі наукових центрів та інститутів міжнародної та порівняльної освіти університетів. Студенти вивчають наукові праці зарубіжних авторів з історії, філософії, соціології, культурології, психології, культурології, політології, педагогіки та інших наукових галузей, твори мистецтва. Важливу роль у формуванні полікультурної компетентності студентів виконують організація їх стажування в університетах та інших організаціях у різних країнах світу.

В університетах також регулярно проводять науково-практичні конференції та семінари, майстер-класи відомих зарубіжних фахівців,  викладають курси та цикли лекцій з відповідної проблематики. Під час проведення позааудиторної виховної роботи в китайських університетах викладачі теж значну увагу приділяють питанню формування полікультурної компетентності студентів. Так, з цією метою проводять  різні заходи: лекції, зустрічі з відомими фахівцями з різних країн, «круглі столи», творчі зустрічі, фестивалі культури тощо. Отже, визначено, що в китайських університетах ефективно застосовуються різні методи, форми, засоби формування полікультурної компетентності студентів. Накопичений досвід можна творчо застосовувати в українських університетах. У подальших наукових розвідках передбачається виявити перспективи використання цього досвіду в Україні. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті