ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Яна ТОПОЛЬНИК доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», вул. генерала Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196195

Анотація

У статті розглянуті аспекти проблеми інформатизації освіти. Звертається увага на те, що інформаційний простір є однією із суттєвих ознак та характеристик інформаційного суспільства. Охарактеризовано поняття «інформаційний простір», «єдиний інформаційний простір освіти», «електронна наука», «цифрова наука», «цифрова педагогіка». Виокремлено компоненти єдиного інформаційного простору: інформаційні ресурси, організаційні структури, засоби інформаційної взаємодії громадян і організацій. Охарактеризовано єдиний інформаційний простір з позицій глобалізації освіти. Визначено особливості розвитку електронної науки. Наведено перспективи впровадження цифрової науки: нові методи досліджень, відкритий доступ до досліджень, динамічне співробітництво, системи зв’язку суспільства, науки і політики. Розкрито сутність та значення цифрової педагогіки у сучасному інформаційному суспільстві.

Посилання

Філософський словник / [за ред. В. І. Шинкарука]. 2. вид., перероб. і доп. К. : Українська радянська енциклопедія, 1986. 800 с.

Шрайнер Ю. А. Концепции интеллектуальных систем. Научно-информационный обзор. М. : Наука, 1988. 134 с.

Бачило И. Л. Информационное право : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2016. 437 с.

Лопатин В. Н. Методологические проблемы формирования и защиты единого информационного пространства. Концептуальные проблемы информационной безопасности в Союзе России и Беларуси : материалы научной конференции. Часть 1. ИГП РАН и СпбГУ. СПб., 2000. С. 11 – 14.

Castells M. The Rise of the Network Society: The information age: economy, society, and culture. John Wiley&Sons, 2011. Vol. 1. 656 p.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. К. : Атіка, 2008. 684 с.

Пилипчук А. Єдиний інформаційний простір системи освіти України: структура і параметри. Інформаційні технологій і засоби навчання, 2009. Т. 9. № 1. URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/12/4

Могилев А. В., Яшина Т. С. О понятии и структуре единого информационного образовательного пространства (ЕИОП). URL : http://vio.uchim.info/Vio_24/cd_site/articles/art_1_5.htm

Згуровский М. З., Петренко А. И. Цифровая наука в программе „Горизонт 2020”. Системні дослідження та інформаційні технології, 2015. № 1. С. 7 – 20.

URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86126/01-Zgurovsky.pdf?sequence=1/

Open science | Digital Single Market. URL : https://ec.europa.eu/digital-single-market/digital-science

Brier S. Review: Digital Humanities Pedagogy. Literary and Linguistic Computing, 2014, Vol. 29, No. 2, 272-274.

Bykov V., Leshchenko M. Digital Humanistic Pedagogy: Relevant Problems of Scientific Research in the Field of Using ICT in Education. Information Technologies and Learning Tools, 2016. Vol. 53, no. 3. Рp. 1 – 17.

Digital Pedagogy? URL : http://www.briancroxall.net/digitalpedagogy/what-is-digital-pedagogy/

Stommel J. Critical Digital Pedagogy: a definition. Hybrid Pedagogy: a digital journal of learning, teaching and technology. URL : http://www.hybridpedagogy.com/journal/critical-digital-pedagogy-definition/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті