ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: ВІД МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ДО ОПОРНИХ

Автор(и)

  • Наталія ТКАЧОВА д-р пед. наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна, 61168

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196205

Анотація

У статті встановлено, що сьогодні відбувається перехід від малокомплектних шкіл до опорних, проте проблема здійснення такого переходу вимагає подальшого вивчення, всебічного аналізу та широкого публічного обговорення. Установлено, що окремі аспекти функціонування малокомплектних та опорних шкіл розкрито в публікаціях таких учених, як Л. Беновська, О. Коберник, В. Мелешко, І. Осадчий, О. Савченко М. Степаненко та ін. Мета статті – висвітлити динаміку переходу в України від малокомплектних сільських шкіл до опорних, розкрити основні переваги та труднощі цього процесу.
Як з’ясовано в дослідженні, малокомплектна школа – це заклад освіти, в якому наповненість учнями всіх класів складає менше визначеної на державному рівні норми, тому деякі класи об’єднано, а деякі паралелі класів взагалі в ній можуть бути відсутні; опорна школа – новий за формою організації та структурою загальноосвітній навчальний заклад, що має декілька філій, забезпечує гідний рівень отримання учнями освіти та має сучасний рівень матеріально-технічного й кадрового забезпечення. У публікації визначено основні ознаки, принципи, типові переваги та недоліки роботи цих закладів. Доведено, що процес укрупнення маленьких сільських шкіл шляхом створення опорних закладів відкриває нові можливості для всіх учасників освітнього процесу.
На основі викладеного матеріалу в публікації зроблено висновок, що ідея про необхідність переходу від малокомплектних шкіл до опорних є на часі, а доцільність її реалізації на практиці не викликає сумніву. Проте здійснення такого переходу вимагає прийняття виважених рішень усіма учасниками освітнього процесу та представниками місцевої влади. У подальшому дослідженні планується вивчити й узагальнити передовий досвід зарубіжних шкіл-хабів.

Посилання

Беновська Л. Я. Формування опорних шкіл в умовах реформування місцевого самоврядування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 2. С. 32-37.

Побірченко Н. С. Малокомплектна школа : сучасний вимір. URL: http://www.library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/10/visnuk_10.pdf.

Положення про освітній округ і опорний заклад освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 532. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-п?fbclid=IwAR2rOWI_YtjCVjDncqn8lNKODZ7XMnSu_gydG3rUFFPMDTLicqO1QzWCSS4#n78.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. К., 1997. 416 с.

Степаненко М. І. Укрупнення шкіл у ХХІ столітті : переваги і втрати. ПостМетодика. 2016. № 2 (125). С. 35-40.

Ткачова Н. О. Реалізація освітнього процесу в сучасній вітчизняній малокомплектній школі : основні переваги та недоліки. Теорія та методика навчання та виховання : зб. ст. Хар. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. 2019. № 46. С. 143–154.

Функціонування опорних шкіл (за результатами опитування директорів опорних шкіл. URL: http://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/5.pdf.

Шацька Н. М. Розвиток україномовної культури вчителя малокомплектної школи в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2013. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті