ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СПІВУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КНР: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

  • Таміла ЩЕБЛИКІНА д-р пед. наук, доцент, професор кафедри англійської філології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна, 61168
  • Юнь ДЖОУ аспірант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна, 61168

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196202

Анотація

У статті визначено, що в Україні та КНР  значна увага приділяється пошуку нових ефективних шляхів підвищення якості підготовки майбутніх учителів співу. Тому доцільно враховувати широкі можливості щодо взаємозбагачення арсеналу методів, форм, технологій, які використовуються в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів співу у вищій школі вказаних країн. Зокрема, для українських викладачів значний інтерес представляє досвід формування професійної компетентності майбутніх учителів співу у вищій школі Китаю, бо цей досвід можна творчо використовувати в українських закладах вищої освіти.

Як з’ясовано, в останні роки було проведено багато  досліджень різних авторів, присвячених проблемі формування професійної компетентності у студенів зазначеного профілю, однак науковцями не здійснювався системний аналіз досвіду формування цієї компетентності в майбутніх учителів співу, які навчаються у китайських закладах вищої освіти. 

Як визначено, у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів співу у вищій школі КНР використовуються різні методи навчання. Зокрема, серед них можна назвати такі традиційні методи навчання, як приклад, вправи, демонстрація, пояснення тощо. Крім того, в останні роки в Китаї почали більш широко застосовувати різні інноваційні методи навчання, зокрема такі: домінантне вербальне пояснення, рольові й ділові ігри, створення проблемних ситуацій, метод проектів, ланцюгове планування методичної роботи з вокальним ансамблем, моделювання складних ситуацій репетиційної роботи тощо.  

Установлено, що в системі формування професійної компетентності майбутніх учителів співу у китайських закладах вищої освіти накопичено багато цінних методичних доробок, які представляють цінність для української вищої школи. Проте під час використання представленого практичного досвіду важливо враховувати, що в описаній системі підготовки фахівців  існують принципові недоліки і проблеми, які потребують поступової  ліквідації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті