РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХІМІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГ

Автор(и)

  • Ліана КОРНІЄНКО викладач хімії та біології КЗ «Покровський педагогічний коледж» вул. Маршала Москаленко, б.149, м. Покровськ, Донецька обл., Україна, 85300

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.4(96)2019.196183

Анотація

Стаття є аналітико-дослідницькою. Автор аналізує та досліджує ефективність використання технології сторітелінг на заняттях з хімії щодо розвитку творчого мислення здобувачів вищої освіти педагогічного коледжу. У сучасному суспільствіформування творчого мислення майбутнього педагога є однією з пріоритетних задач освітнього процесу. Наведені варіантищодо визначення сторітелінгу як окремої технології, що включає в себе систему методів, прийомів і засобів навчання. Розглянуті приклади вправ та надані методичні рекомендації щодо використання технології сторітелінгу на заняттях з хімії, конкретні приклади з програми вивчення курсу хімії для 10-11 класів рівня стандарту щодо застосування технології сторітелінгупід час занять. Розкрито процес реалізації всіх фаз творчості засобами сторітелінгу.
Дослідження та моніторинг рівня розвитку творчого мислення студентів 2 курсу проводилися протягом року із застосуванням «класичного варіанту» «Тесту творчого мислення Е.П.Торренса (E.P.Torrance)» за трьома параметрами: гнучкість думки, свобода думки й оригінальність. Аналіз результатів показав позитивну та значну динаміку росту параметрів розвитку творчого мислення здобувачів вищої освіти експериментальної групи, у якій на заняттях з хімії була застосована технологія сторітелінгу в порівнянні з контрольною групою, у якій заняття з хімії проводились із-за стосуванням традиційних методів. Таким чином, можна зробити висновок, що технологія розповіді історій забезпечує повне занурення в питання будови речовин, хімічних процесів та їх взаємодії з метою розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Вона сприяє розвитку творчого мислення здобувачів вищої освіти, розвиває мовлення, фантазію, пам’ять і сприяє професійній реалізації майбутніх педагогів. За допомогою цифрової технології сторітелінгу можна зацікавити здобувачів вищої освіти, сформувати в них просторове уявлення, навчити певним поведінковим моделям, формувати інформаційно-комунікативну компетентність.

Посилання

Гич Г. М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності [Текст] / Г. М. Гич // Науковий вісник Миколаївського університету ім. В. О. Сухомлинського. –2015. – № 4. – С.188 - 192.

Кущ Т. В. Майстерня креативності [Текст] / Т. В. Кущ // Науково – методичний журнал «Педагогічна майстерня». –2016. – № 4. –С. 30-37.

Макарова Л.М., Корнієнко Л.О., Рига Г.О. Сторітелінг як технологія розвитку креативності здобувачів вищої освіти КЗ «Покровський педагогічний коледж» [Текст] / Л.М. Макарова // Матеріали VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти -2018» . – 2018. – 37 с.

Симмонс Аннет. Сторителлинг. Как использовать силу историй [Текст] / Аннет Симмонс. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 272 с.

Egan K. Teaching as storytelling. An alternative approach to teaching and Curriculum in the elementary school [Tekst]/ K. Egan. – Chicago, 1989. – p. 115.

Гілевич Л.І. Сторітелінг в початковійшколі як© технологіярозвитку критичного мислення [Електронний ресурс] / https://18047.blogspot.com/- Дата звернення : 07.02.2018. – Назва з екрану.

Гущина Н. Сторітелінг як ефективнийваріант неформального навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ar25.org/article/storitelling-yak-efektyvnyy-variant-neformalnogo-navchannya.html- Дата звернення: 25.01.2018. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-28

Номер

Розділ

Статті