ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

Автор(и)

  • Ірина ЕНДЕБЕРЯ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198149

Ключові слова:

самостійна робота, організація самостійної роботи, навчальна діяльність студентів, психологічні чинники, студент.

Анотація

У статті розглядаються підходи до психологічного супроводу організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито особливості організації самостійної роботи студентів та з’ясовано взаємозв’язок між: шляхи та засоби організації самостійної роботи студентів та урахуванням її зовнішніх та внутрішніх психологічних чинників. Надається характеристика розвивальної програми, спрямованої на формування навичок та вмінь самостійної роботи, а також на розвиток особливостей мотиваційної та метакогнітивної сфер студентів. Розвиток метакогнітивної сфери містить серію занять, які сприяли розвитку пізнавальних якостей, які спрямовані на ефективну організацію самостійної роботи.

Розвивальна програма проходила у трьох напрямках, що полягають у роботі із психологом, роботі з викладачами та роботі із студентами, та складалася з декількох етапів. Основним напрямком була робота психолога зі студентами, метою якої був розвиток мотиваційних, та метакогнітивних якостей, які сприяють формуванню вміння продуктивно організовувати самостійну роботу; особливим напрямом була робота із викладачами, метою якої було оволодіння необхідних знань та формування відповідних навичок самостійної роботи у студентів. Не менш важливим напрямком є робота із психологом,яка була спрямована на розвиток обізнаності у психологічних питаннях формування та оволодіння засобами розвитку мотиваційних, емоційно-вольових та когнітивних якостей, які сприяють формуванню вміння продуктивно організовувати самостійну роботу. Робота із психологом полягала в реалізації інформаційного та інструментального модулів.

Дана стаття є практичною, тому що отримані у нашому дослідженні дані дозволяють робити систему заходів для формування навичок та вмінь самостійної роботи, а також  розвитку особливостей мотиваційної та метакогнітивної  сфер студентів, які сприяли би підвищенню ефективності їх самостійної роботи.

Посилання

Мамаев В.А. Аксиологический подход в воспитании студенчества Вестник ЮУрГУ. 2012. № 41. С. 134-136. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-v-vospitanii-studenchestva.

Качалова Л.П., Качалов Д.В., Качалов А.В. Технология формирования творческой самостоятельности у студентов педвуза Современные проблемы науки и образования. 2009. № 6. С. 52-53.

Козловская Т.Н. Обучение студентов навыкам планирования времени Психология в вузе. 2007. №4. С. 37-46.

Пакулина С.А. Педагогика и психология самостоятельной работы студентов в высшей школе. Челябинск, 2007. 190 с.

Усманов В.В. Самостоятельная работа студентов: организация и управление в процессе теоретического обучения. Ульяновск, 2006. 278 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті