DOI: https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198149

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

Ірина ЕНДЕБЕРЯ

Анотація


У статті розглядаються підходи до психологічного супроводу організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито особливості організації самостійної роботи студентів та з’ясовано взаємозв’язок між: шляхи та засоби організації самостійної роботи студентів та урахуванням її зовнішніх та внутрішніх психологічних чинників. Надається характеристика розвивальної програми, спрямованої на формування навичок та вмінь самостійної роботи, а також на розвиток особливостей мотиваційної та метакогнітивної сфер студентів. Розвиток метакогнітивної сфери містить серію занять, які сприяли розвитку пізнавальних якостей, які спрямовані на ефективну організацію самостійної роботи.

Розвивальна програма проходила у трьох напрямках, що полягають у роботі із психологом, роботі з викладачами та роботі із студентами, та складалася з декількох етапів. Основним напрямком була робота психолога зі студентами, метою якої був розвиток мотиваційних, та метакогнітивних якостей, які сприяють формуванню вміння продуктивно організовувати самостійну роботу; особливим напрямом була робота із викладачами, метою якої було оволодіння необхідних знань та формування відповідних навичок самостійної роботи у студентів. Не менш важливим напрямком є робота із психологом,яка була спрямована на розвиток обізнаності у психологічних питаннях формування та оволодіння засобами розвитку мотиваційних, емоційно-вольових та когнітивних якостей, які сприяють формуванню вміння продуктивно організовувати самостійну роботу. Робота із психологом полягала в реалізації інформаційного та інструментального модулів.

Дана стаття є практичною, тому що отримані у нашому дослідженні дані дозволяють робити систему заходів для формування навичок та вмінь самостійної роботи, а також  розвитку особливостей мотиваційної та метакогнітивної  сфер студентів, які сприяли би підвищенню ефективності їх самостійної роботи.


Ключові слова


самостійна робота, організація самостійної роботи, навчальна діяльність студентів, психологічні чинники, студент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мамаев В.А. Аксиологический подход в воспитании студенчества Вестник ЮУрГУ. 2012. № 41. С. 134-136. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-podhod-v-vospitanii-studenchestva.

Качалова Л.П., Качалов Д.В., Качалов А.В. Технология формирования творческой самостоятельности у студентов педвуза Современные проблемы науки и образования. 2009. № 6. С. 52-53.

Козловская Т.Н. Обучение студентов навыкам планирования времени Психология в вузе. 2007. №4. С. 37-46.

Пакулина С.А. Педагогика и психология самостоятельной работы студентов в высшей школе. Челябинск, 2007. 190 с.

Усманов В.В. Самостоятельная работа студентов: организация и управление в процессе теоретического обучения. Ульяновск, 2006. 278 с.