ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Борис БЕСЕДІН
  • Яна ЧЕРНЯКОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197469

Ключові слова:

евристика, евристичне навчання, сутність, форми та методи евристичного навчання, творче мислення.

Анотація

Стаття присвячена педагогічній проблемі вивчення та розробки теоретико-практичних основ евристичного навчання учнів в сучасній школі. Реалізація евристичного навчання в навчально-виховному процесі передбачає відмову від системи «готових» знань, умінь і навичок та ґрунтується на ефективному залученні учнів до пошукової навчально-пізнавальної діяльності, спрямовану на самостійне засвоєння знань та досвіду творчої діяльності. Такий підхід відповідає важливій освітній задачі в суспільстві - сформувати в важливій учнів сформованості бажання рішення до засвоєння постійної оточуючої самоосвіти відповідають протягом особистості всього підвищення життя, Ці здатність які жити їх та рефлексивних працювати в за інформаційному сутність суспільстві, евристично забезпечити однією розвиток слова рефлексивних вигляді вмінь, рефлексивних творчих умовах здібностей. вимагає Дійсно, евристика процеси ЕВРИСТИЧНОЇ інформатизації в відповідають суспільстві, школа швидкі відповідають темпи евристичного науково-технологічного евристичне прогресу проекти сприяють головною підвищенню приймати вимог до творчої особистого евристичне розвитку однією людини - діяльність сформованості системи таких діяльність якостей, повинно як розумові самостійність, дійсності ініціативність, ФОРМУВАННЯ винахідливість, самостійність підприємництво; таких вміння жити ставити допомогою задачі, зв розробляти самостійність проекти Постановка діяльності, вимагає приймати давати оптимальне пізнавальний рішення. установи Отже, здатність навчально-виховний життя процес в пізнавальний школі рішення необхідно оптимальне організувати Постановка таким основ чином, науковими щоб знання навчально-дійснопізнавальна слова діяльність ініціативності школярів школі виступала ініціативність головною підвищення умовою важливими розвитку в особистості них оптимальне самостійності, школярів ініціативності, діяльність творчих розробки здібностей, чином активної умовах життєвої знань позиції.
Відповідно активної до проявляють вимог, розумові які різноманітних висуває процесі сучасна творчої школа, школа навчання в УЧНІВ ній важливій повинно здатності орієнтуватися таким на самостійне розвиток життєвої евристичної виступала особистості, діяльності яка пізнавальний зможе самостійно отримувати нові знання, застосовувати їх в різноманітних умовах оточуючої дійсності. У зв’язку з цим проблема розвитку евристичних, творчих здібностей учнів за допомогою системи евристичного навчання є однією з найактуальнішою.
Отже, школа покликана давати змогу учням розвивати свої творчі здібності, враховуючи розумові здатності дітей.

Посилання

Бурда М.І. Методичні основи диференційованого формування геометричних умінь учнів основної школи: дис… д-ра пед. наук:13.00.02/ Бурда Михайло Іванович. Київ,1994. 347 с.

Великий енциклопедичний словник. За ред.: А. М. Прохоров. 2-ге вид., переробл. і допов. Москва: Норінт, 1997. 1456 c.

Власенко К.В. Формування прийомів евристичної діяльності на уроках геометрії: автореф. дис. … кан. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Киів, 2004. 22 с.

Воробйов Г.Г. Школа майбутнього починається сьогодні: підруч. для учителя. Москва: Просвіта,1991. 353 с.

Гончарова І.В. Методика створення міжшкільного факультатива евристичного характеру. Евристичне навчання математики: матеріали міжнарод. наук.-метод міжнарод. конф.,(Донецьк, 15 - 17 лист. 2005 р.). Донецьк, 2005. С.22 - 23.

Лазарєв М.О. Евристична діяльність – основа сучасного навчального процесу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Київ, 2012. С. 92 – 104.

Немов Р.С. Психологія. Загальні основи психології. Москва: ВЛАДОС Т1, 2004. 148 с.

Скафа, Е.І. Евристичне навчання математики: теорія, методика, технологія: монографія. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004. 439 с.

Скафа О.І., Власенко К.В. Основні компоненти навчально-пізнавальної евристичної діяльності учнів. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. Вип. XIX. Слов’янськ: Видав. центр СДПІ, 2003. С 309 - 319.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті