РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ З ПАРАМЕТРАМИ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Автор(и)

  • Борис Беседін
  • Флора Ібрагімова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284560

Анотація

В статті висвітлено тему розвитку логічного мислення за допомогою задач з параметрами. Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури та розглянуто складові логічного мислення та шляхи розвитку певної складової на прикладі задач з параметрами.

Система загальної освіти спрямована на виховання розвиненої особистості яка вміє творчо мислити, здатна до самоосвіти, швидко адаптується  до змін. Але немає чіткого керівництва, для реалізації  Державних стандартів та розвинення логічного мислення. Тож, ми розглядаємо цю проблему та формуємо певні приклади для вдосконалення та впровадження нестандартних задач, а саме задач з параметрами.

Логічне мислення – це мисленнєвий процес, під час якого людина використовує логічні поняття та конструкції, якому притаманна доказовість, розважливість, і метою якого є одержання обґрунтованого висновку з наявних передумов. Перш за все, це здатність мислити чітко та послідовно, не допускаючи протиріч у міркуваннях, і вміння знаходити логічні помилки. Такий підхід є надзвичайно корисним у будь-якій сфері життя.

Логічне мислення розвивається в учнів, насамперед, під час розгляду різних математичних висновків: індуктивних і дедуктивних, у ході доказів теорем, обґрунтувань, розв'язання задач, аналогії та аналізу, порівняння. Вироблення вмінь учнів логічно мислити протікає швидше, якщо навчання організовано певним чином.

Своєю чергою, певною ефективністю в плані розвитку відповідних навичок логічно мислити є нестандартні завдання, такі як завдання з параметром . Вимоги до математичних завдань сформулюємо на основі складових логічного мислення: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і порівняння, узагальнення, абстрагування та конкретизацію. Саме на основі цих складових ми розробили певні приклади завдань з параметрами, для різностороннього і повного розвинення логічного мислення.

Посилання

Андреєва В.М. (2009). Настільна книга педагога. Харьків: Вид. група «Основа», С. 352.

Барташнікова І. А., Барташніков О. О. (1998). Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей. Тернопіль: Вид. группа «Богдан», С. 132.

Демиденко В.К. (1978). Виховання інтересу в учнів до навчання. Київ: Вид. група «Знання», С. 79.

Максименко С.Д., Соловієнко В.О. (2000). Загальна психологія: Навчальний посібник. Київ: МАУП, С. 98.

Наволокова Н.П. (2009). Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Харьків: Вид. група «Основа», С. 176.

Державний стандарт базової середньої освіти: Наказ Міністерства освіти № 898 від 30 вересня 2020р. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01