РОЗВИТОК «SOFT SKILLS» СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Гарань
  • Валентина Замороцька
  • Катерина Колесник

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(103)2023.284520

Анотація

Представлена стаття продовжує цикл публікацій, присвячених дослідженню різних аспектів функціонування системи вищої освіти України в складних умовах воєнних дій і розгляду проблеми розвитку soft skills у студентської молоді в умовах дистанційного навчання. Авторами проаналізовано науково-педагогічні статті зарубіжних авторів, публіцистичні праці вітчизняних дослідників дотичних тем. Зауважено, що сучасні вимоги до підготовки науково-педагогічних працівників вимагають засвоєння не тільки професійних компетенцій, так званих hard skills, а й надпрофесійних soft skills. Встановлено, що soft skills можна та потрібно ефективно розвивати в закладі вищої освіти, вдало інтегруючи їх до навчальних планів і програм. Зазначено, що у зарубіжних країнах успішно реалізовуються різноманітні державні та міжнародні програми, спрямовані на впровадження «soft skills» в освітні стандарти, освітні програми організацій різного рівня. Сучасними дослідниками виокремлено наступні основні групи «soft skills»: ефективне мислення, емоційний інтелект, комунікаційні й управлінські навички. Окреслені групи навичок необхідні для майбутньої професійної діяльності й успішно реалізуються у викладацькій практиці закладу вищої освіти.

Зазначено, що «soft skills» не пов’язані із певною професійною галуззю і вважаються надпрофесійними, їх відносять до емоційної сфери, протиставляючи інтелектуальній. Авторами наголошено на тому, що залучення студентської молоді під час дистанційного навчання до участі в різноманітних освітніх онлайн проєктах, тренінгах, вебінарах і семінарах сприятиме розвитку «soft skills». Підсумком статті є думка про те, що, враховуючи запити ринку праці, навички, затребувані роботодавцями із перспективним поглядом у майбутнє, освітнє середовище закладу вищої освіти повинно трансформуватися, щоб ефективно розвивати «soft skills» здобувачів, сформувати в студентської молоді лідерські якості, комунікативні та навички роботи в команді, здатність до вирішення проблем, соціальний і емоційний інтелект тощо.

Посилання

Marin-Zapata, S. I., Román-Calderón, J. P., Robledo-Ardila, C., & Jaramillo-Serna, M. A. (2022). Soft skills, do we know what we are talking about? Review of Managerial Science, 16 (4), 969-1000. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/ s11846-021-00474-9

Toader, C. S., Brad, I., Rujescu, C. I., Dumitrescu, C. S., Sîrbulescu, E. C., Orboi, M. D. & Gavrilă, C. (2023). Exploring Students’ Opinion towards Integration of Learning Games in Higher Education Subjects and Improved Soft Skills-A Comparative Study in Poland and Romania. Sustainability, 15 (10). URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/10/7969

Гарань Н., Замороцька В. (2023). Soft skills як складник підготовки майбутнього фахівця у закладі вищої освіти. Grail of Science, (18). URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/archive

Гусейнов С., Гарань Н., & Ахмедова Г. (2022). Формування ІКТ-компетентності майбутніх фахівців у дистанційному навчанні. Collection of Scientific Papers «SCIENTIA», (December 2, 2022; Helsinki, Finland), 112–114. URL: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/605

Колосова, Г. А., & Литвин, О. Є. (2023). Тренінги з ESP для розвитку soft skills у студентів. Актуальні питання гуманітарних наук, Вип. 60, Т. 2. С. 278-283. URL: https://cutt.ly/IwweexjS

Охріменко, Л. (2023). Розвиток «soft skills» як складова фахової підготовки майбутніх вчителів початкових класів. Молодь і ринок, (3/211), 162-165.

Сипченко О., Гарань Н. & Пилипенко В. (2022) Дисемінація онлайн-ресурсів в освітній процес в умовах воєнного часу. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. д-ра пед. наук., проф. С.А. Саяпіної. Краматорськ: Видавництво ЦТРІ «Друкарський дім». № 2 (102), С. 26–35. URL: http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/274869

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-01