ДИСЕМІНАЦІЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

  • Ольга Сипченко
  • Наталія Гарань
  • Владислав Пилипенко
  • Ірина Бойко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(102)2022.274869

Анотація

Представлена стаття продовжує цикл публікацій, присвячених дослідженню різних аспектів використання медіа й інтернет-ресурсів в освітньому процесі. Авторами здійснено аналіз науково-педагогічних досліджень, публіцистичних праць зарубіжних дослідників дотичних тем. У статті зазначено, що в сучасних умовах необхідною професійною якістю фахівця має стати вміння вільного орієнтування й ефективного використання онлайн-ресурсів. Підкреслено, що саме онлайн-ресурси надають безмежні можливості для обробки великих інформаційних масивів, тому важливим умінням є здатність швидко знаходити, аналізувати, систематизувати інформацію, з'ясовувати її доцільність для ефективного застосування в освітній діяльності. Актуальність представленого дослідження зумовлена складною ситуацією воєнного конфлікту в Україні, підвищенням вимог до якості підготовки здобувачів, навчання яких має бути організоване за допомогою різноманітних онлайн-ресурсів і зорієнтоване на розв’язання актуальних проблем сучасної освіти, оволодіння дослідницькими навичками, можливості організації науково-педагогічної діяльності, а також проведенню власних наукових досліджень. Під онлайн-ресурсами автори розуміють ресурси мережі Інтернет, до яких належать: електронна пошта, чат, матеріали з Вікіпедії, блог, вебінари, YouTube, веб-квест, освітні платформи тощо.

Авторами визначені найбільш доцільні українські онлайн-проєкти для дисемінації в освітній процес, що сприяють самоосвіті, навчанню, розвитку критичного мислення, перевірки правдивості й аналізу достовірності інформації. У роботі зауважено, що дисемінація онлайн-ресурсів в освітній процес надає можливості для ефективного впровадження інтерактивних технологій, осучаснення дидактичних форм і засобів, створення нетворкінгових спільнот викладачів і здобувачів, забезпечуючи більшу адаптивність, відкритість і гнучкість освітнього середовища. Отримані авторами результати дозволяють констатувати, що онлайн-ресурси, які використовуються в освітньому процесі, сприяють формуванню медіакультури здобувачів, розуміння та відчуття цінності отриманих знань, дозволяють осучаснити та гармонійно поєднати різні види освітньої діяльності. А звичні педагогічні засоби, що вже впродовж багатьох років вирішально впливали на формування майбутнього фахівця, суголосно поєднуються із новітніми освітніми формами, методами та технологіями, дозволяючи створювати інноваційну репрезентацію та видаються позитивними факторами процесу формування необхідних компетентностей.

Посилання

Pollard, R., Kumar, S. (2021). Mentoring graduate students online: Strategies and challenges. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 22(2), 267-284.

Click A. B. (2018). International graduate students in the United States: Research processes and challenges. Library & Information Science Research, 40(2), 153-162.

Kumi-Yeboah A., Dogbey J., Yuan, G., Amponsah S. (2022). Cultural diversity in online learning: Perceptions of minority graduate students. In Research Anthology on Racial Equity, Identity, and Privilege. Рp. 1132-1153.

Kim, S. Y. S., Lebovits, H., & Shugars, S. (2022). Networking 101 for Graduate Students: Building a Bigger Table. PS: Political Science & Politics. 55(2), Рр. 307-312.

Fedynich, L., Bradley, K. S., & Bradley, J. (2015). Graduate Students' Perceptions of Online Learning. Research in Higher Education Journal. 27. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1056187

Ковальова С. В. (2017). Дисемінація як складова терміносистеми педагогічної інноватики. Народна освіта. 1, С. 43-48.

Мякота М. (2021). Особливості поширення інноваційного педагогічного досвіду у заклади освіти у сучасних умовах. Освіта і наука. 1.

Сипченко О., Чернякова О., Гарань Н., Гончарова Н. Веб-квест технології у професійній підготовці майбутніх фахівців. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць. С.А. Саяпіна (Ред.). Слов’янськ, 100. 25−34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-04