ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Світлана СЕДАШЕВА
  • Ярослав СЕДАШЕВ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198173

Ключові слова:

людина, здоров’я, здоровий спосіб життя, цінності, мотивація, психологічні аспекти.

Анотація

Статтю присвячено проблемі психологічних умов формування здорового способу життя. У роботі розкрито сутність понять здоровий спосіб життя, внутрішня картина здоров’я,  мотивація, формування мотивації до здорового способу життя.

Автори наголошують, що метою формування здорового способу життя є сприяння досягненню, в широкому розумінні, благополуччя і здоров'я на всіх рівнях і для всіх; а основними механізмами його формування є створення психологічних умов для окремих осіб, груп людей позитивно впливати на проблеми здоров'я.

У статті проаналізовано ціннісну природу здорового способу життя, її норми; розглянуто принципи формування здорового способу життя.

Розглянуто основні компоненти або складові здорового способу життя. Але вони не є рівнозначними.  Якщо для оцінки фізичного здоров'я людини використовуються інформативні методики, які в залежності від віку, статі, фізичного стану, функціональних можливостей організму, рівня підготовленості дозволяють віднести кожного індивіда до одного з рівнів фізичного розвитку, то для психічного, духовного і соціального здоров'я методи кількісних оцінок поки тільки напрацьовуються. Пріоритетним напрямом формування здорового способу життя визначено формування відповідального ставлення до свого здоров'я, усвідомлення та розуміння переваг, які забезпечує здоровий спосіб життя.

У статті узагальнено, що стан здоров’я людини залежить не тільки від біологічних факторів, навколишнього та соціального середовища, а й від ціннісного ставлення людини до власного здоров’я. Розкривається основний зміст проблеми формування позитивної мотивації до ведення здорового способу. У процесі теоретичного аналізу виявлено основні чинники та умови формування мотивації. Було запропоновано ряд заходів, за допомогою яких рівень мотивації значно зросте, як наслідок ми зможемо підвищити рівень здоров’я нації.

Посилання

Ананьев В. А. Основы психологии здоровья. Кн. 1. Концептуальные основы психологии здоровья. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 384 с.

Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента: учеб. пособие. Москва: Альфа - М, 2003. 417с.

Галецька Інна, Сосновський Титус. Психологія здоров’я: теорія і практика. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.338 с.

Копа В. М. Механізм реалізації соціокультурного ідеалу здоров’я Мультиверсум. Зб. наук. пр. / Ін т філософії НАН. Філософський альманах. Київ: Центр духовної культури. 2004. Вип. 39. С.237.

Психологія здоров’я людини / за ред. І. Я. Коцана. Луцьк: РВВ «Вежа»:Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.316 с.

Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. Санкт-Петербург:Питер. 2006. 607 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті