МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Автор(и)

  • Юлія КАХІАНІ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198170

Ключові слова:

мотив, мотивація, мотиваційна сфера, мотиваційно-ціннісний компонент, майбутній соціальний педагог, професійна діяльність, заклади інтернатного типу.

Анотація

Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутнього фахівця до професійної діяльності – це цілісне, багаторівневе і багатокомпонентне утворення в структурі свідомості особистості майбутнього фахівця, що охоплює взаємопов’язані компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний, змістово-діяльнісний і діяльнісно-практичний. Воно також є структурно-ієрархічним утворенням у структурі свідомості особистості майбутнього фахівця і має «змінну детермінацію» як якість її динамічної характеристики. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до професії має проходити через етап усвідомлення мотивів і цінностей професійного вибору. Для становлення професіонала в соціальній галузі в процесі професійної підготовки повинні бути враховані специфічні для цієї професії цінності. Незважаючи на таке розмаїття підходів до вирішення цього питання більшість дослідників єдині в тому, що структура мотиваційної сфери не є статичною, а розвивається, змінюється в процесі освіти. У статті висвітлюються різні підходи до визначення понять мотиваційної сфери особистості. Проаналізовано підходи щодо структури мотиваційної сфери особистості, охарактеризовані основні компоненти: цінності діяльності (самовираження, застосування своїх можливостей, творчість); особистісну мотивацію (реалізацію себе в діяльності, особистісну задоволеність, досягнутим результатом); смислову діяльність  (здатність до саморегуляції, особистісний спосіб регуляції, мобілізація активності). Здійснено аналіз класифікації цінностей вищої педагогічної освіти, які не відображають специфіки підготовки соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу. Представлені результати перевірки критеріїв та виявлення рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (в закладах інтернатного типу) за мотиваційно-ціннісним компонентом.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспективы личности Психология личности и образ жизни. Москва. 1987. 137-145 с.

Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. Москва.: Мысль, 1976. 158 с.

Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции: Конспект лекцій. Москва.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 40 с.

Магомед-Эминов М. Ш. Мотивация достижения: структура и механизмы. Москва.: Просвещение, 1987. 321 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 400 с.

Цуканов В. А. Исследование особенностей ценностных ориентаций студентов педагогических вузов Образование. Наука. Инновации. 2012. №5 (25). 15-21 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті