СИСТЕМА ВПРАВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВМІННЯ СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ

Автор(и)

  • Алла ОМЕЛЯНЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198164

Ключові слова:

система вправ, класифікація вправ, діти старшого дошкільного віку, розповідь-роздум, етапи навчання.

Анотація

У науково-методичній статті розкрито актуальність проблеми формування  мовної особистості  в дошкільному дитинстві. Проаналізовано класифікації вправ з розвитку зв’язного мовлення, що враховують психологічні, лінгвістичні, лінгводидактичні  засади. На запропонованих автором послідовних етапах формування  умінь дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум вправи (аналітичні, конструктивні, творчі)  доповнюють одна одну, підсилюють, являючи собою систему завдань. Сформульована мета статті – висвітлити специфіку застосування правильно побудованої системи вправ та її взаємозв’язок з  методами, прийомами навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум.

 На основі аналізу  психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури автором з’ясовано, що досягнення сучасної шкільної лінгводидактики, в якій активно розвивається підхід до навчання зв’язного мовлення з позицій категоріальних ознак тексту, теорії комунікативної діяльності та функціонально-смислових типів мовлення (опис, розповідь, роздум) передбачено  врахувати для забезпечення наступності між дошкільною та шкільною ланками освіти у навчанні складання розповідей-роздумів. Учені-лінгводидакти дошкільної освіти та

початкової школи наголошують, що вправи є невід’ємною складовою частиною навчання мови, та зазначають, що можна отримати належний результат з розвитку зв’язного мовлення, якщо використовувати систему вправ, як необхідну умову для продукування розповіді-роздуму.

Автором розроблено методику навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми, яка передбачала три взаємопов’язаних етапи. У статті висвітлена система вправ діяльнісного етапу навчання. Система мовленнєвих ситуацій, вправ, дидактичних ігор та творчих завдань передбачала поступовий перехід від використання репродуктивних методів (складання розповіді-роздуму за зразком, переказ розповіді-роздуму) до продуктивних (складання розповіді-роздуму за планом, за опорними словами, за уявною ситуацією, за поданою тезою). У статті автор доходить висновку, що  розроблена спеціальна система вправ сприяє  розвитку мовленнєвої компетенції за умови її  систематичного застосування на заняттях з розвитку рідного мовлення в закладі дошкільної освіти.

Посилання

Богуш А. М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: підручник. Київ: Слово, 2011. 704 с.

Словник-довідник з української лінгводидактики: навч. посіб. / ред. М. І. Пентилюк. Київ: Ленвіт, 2003. 149 с.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підручник / ред. М. І. Пентилюк. Київ: Ленвіт, 2009. 118 с.

Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: монографія. Київ: Слово, 2004. 376 с.

Омеляненко А.В. Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2009. 196 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті