ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Тетяна МАРЄЄВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198163

Ключові слова:

іноземні мови, діти старшого дошкільного віку, інтерес, психолого-педагогічні умови, інтерес до вивчення іноземних мов.

Анотація

Науково-методична стаття присвячена проблемі навчання дітей дошкільного віку іноземних мов. У ній обґрунтовано, що найоптимальнішим періодом початку навчання дітей іноземних мов є старший дошкільний вік: у вихованців активно розвиваються уміння комунікації рідною мовою, відбувається формування правильної артикуляції звуків, дошкільники легко запам’ятовують іноземну мову на рівні з рідною; особливості розвитку психічних пізнавальних процесів (сприймання, пам’яті, уваги, мислення, уяви), емоційно-вольові й особистісні характеристики дітей, довільність поведінки створюють передумови для легкого й успішного засвоєння нерідної мови. Подано аналіз змісту основних програм розвитку, виховання і навчання, за якими працюють сучасні заклади дошкільної освіти в Україні щодо завдань навчання дітей дошкільного віку іноземних мов. На основі аналізу наукової літератури доведено вплив інтересу дітей дошкільного віку до іноземних мов на успішність їх вивчення. Встановлено, що для виховання у дітей інтересу до вивчення іноземної мови важливо, щоб дошкільники мали елементарні знання з мови, яку вивчають, включалися у мовленнєву діяльність, що передбачає використання іноземної мови та відчували позитивні переживання під час її опанування.

У статті визначено та обґрунтовано психолого-педагогічні умови, які забезпечують ефективність виховання інтересу у дітей старшого дошкільного віку до вивчення іноземних мов, а саме: урахування педагогом вікових та індивідуальних особливостей дошкільників і забезпечення диференційованого підходу в процесі навчання дітей іноземних мов; надання комунікативної спрямованості процесу навчання дітей іноземних мов; поєднання традиційних і нетрадиційних форм, ігрових методів організації навчальної діяльності дітей; позитивне підкріплення вихователем успіхів дитини у вивченні іноземних мов. Подано пояснення щодо можливостей їх реалізації в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін.; наук. кер. А. М. Богуш. Київ, 2012. 26 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. / Аксьонова О. П., Аніщук А.М., Артемова Л. В. (та ін.); наук. кер. О. Л. Кононко. Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. Ч. ІІ: Від трьох до шести (семи) років. 452 с.

Дитина : Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко (та ін.); наук. ред.: Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. Київ : Українська академія дитинства, 2017. 80 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2011. 512 с. (Серия «Мастера психологии»).

Ильин Е. П. Эмоции и чувства. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 783 с. (Серия «Мастера психологии»).

Вахитова Г. Х. Формирование познавательной мотивации старших дошкольников в игровой и творческой деятельности. Научнопедагогическое обозрение. 2014. № 4. С. 12-19.

Буркова Е. В. Проблемы формирования мотивации дошкольников. Культура и образование: от теории к практике. 2015. №1. С.162-166.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 слів / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Перун, 2005. 1728 с.

Коржова А.В. Повышение мотивации дошкольников при изучении иностранного языка. Вестник научных конференций. 2015. №1-5. С.63-64.

Негневицька Є. І. Навчання англійської мови дітей 6 років: методичні рекомендації. Харків : Основа, 2003. 218 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті