ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЧАС І ПРОСТІР У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ

Автор(и)

  • Ольга ДРОНОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198162

Ключові слова:

дошкільник, гуманістична педагогічна технологія, категорії часу та простору, твір живопису, художньо-пізнавальна активність, педагогічне супроводження.

Анотація

У статті досліджується проблема формування у дітей дошкільного віку уявлень про час і простір засобами творів живопису. Обґрунтовано інноваційний підхід до організації педагогічного процесу: гуманізація засвоєння дитиною категорій часу та простору. Висвітлено процес формування у дітей 5-6 років індивідуально-особистісних та наукових уявлень про категорії часу і простору, який здійснюється через сприймання творів живопису, як носіїв їх смислів в життєдіяльності людини. Доведено, що твори живопису розкривають дитині смисли цінностей часу і простору, через її сенсорне сприймання та активну індивідуальну взаємодію з ними. Надано рекомендації щодо особливостей педагогічного супроводження процесу. Завданнями педагога є допомога дитині уявити «музей» часу і простору навколо себе: помічати, виявляти ознаки (показники) цих категорій у предметах, об’єктах, явищах дійсності та у собі; розкривати для себе часово-просторовий контент звичайних речей (плин часу, змінність простору); підтримка у її самостійних спостереженнях, спробах відшукати смисли (аналізувати, міркувати, обмірковувати, зіставляти, робити висновки, узагальнювати). Визначено педагогічні умови ефективності освітнього процесу: адекватний відбір творів живопису (пейзаж, портрет, соціально-побутовий, історичний
жанри) складання змісту (освітньої програми), який відображає ціннісні смисли простору і часу в житті людей; залучення ігрових технологій, які забезпечуватимуть дитині здатність сформувати власні уявлення про час та простір, допомагатимуть їй усвідомити цінність цих категорій у власній життєдіяльності; застосування принципів та інтерактивних методів музейної педагогіки, які допомагають дитині розкрити категорії простору і часу втілені в художньому образі; створення соціокультурного просторово-предметного середовища, організуючого життєдіяльність дитини у просторі і часі; узгодженість з практикою сімейного виховання.

Посилання

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). Київ : Стилос, 2000. 336 с.

Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / под ред. А.М. Арсеньева. Москва: Педагогика, 1982. 704 с.

Кудрявцев В.Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-исторический подход: в 2 ч. Дубна: ИЦ семьи и детства РАО, 1997. Ч.1: Современное детство и инновации в дошкольном образовании. 174 с.

Куликовская И.Э. Педагогические условия становления целостной картины мира у дошкольников. Москва: Педагогическое общество России, 2002. 224 с.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / под ред. В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, А.В. Петровский: в 2 т. М: Педагогика, 1983. Т.2.: Образ мира. С.251-261.

Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире (проблемы и задачи исследования). Москва; Воронеж: МПСУ: Модек, 2013. 335 с.

Я у Світі. Програма розвитку дитини від народження до шести років. / О.П. Аксьонова, А.М. Аніщук, Л.В. Артемова [та ін.]; наук. кер. О.Л. Кононко. Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2019. 488 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті