ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТФІЛЬМІВ У ПРОЦЕСІ РАННЬОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Олена ГНІЗДІЛОВА
  • Юлія ЛУКАШОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198159

Ключові слова:

мультфільми, рання профорієнтація, ознайомлення дітей з професіями, працелюбність, дошкільники.

Анотація

У статті висвітлено особливості ранньої профорієнтації в дошкільному закладі. Доведено, що мультфільми є ефективним засобом ознайомлення дітей з професіями та виховання працелюбності. Виявлено, що профорієнтаційна робота у ЗДО носить пропедевтичний характер і не пов’язана з вибором професії, а спрямована на появу в дітей інтересу до професійної діяльності дорослих і бажання працювати. Схарактеризовано основні завдання профорієнтаційної роботи з дітьми в дошкільному закладі, реалізація яких можлива за умови включення мультиплікаційної продукції в освітній процес ЗДО. З’ясовано, що все більшої популярності, як засіб впливу на дитину, набирають мультфільми, які допомагають зробити процес засвоєння різноманітної інформації більш живим, цікавим, переконливим та виконують неабияку виховну, пізнавальну і розвивальну функції. Для проведення профорієнтаційної роботи з дошкільниками нами було проаналізовано низку радянських та сучасних мультфільмів, які націлені на виховання у дітей поваги до праці, ознайомлення їх із професійним світом дорослих. Під час аналізу нами було виявлено, що образ людини трудівника був яскраво висвітлений в часи радянського кінематографу, а на сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій режисери мультфільмів усе менше уваги приділяють темі професій і праці.  Звернена увага на такі мультиплікаційні роботи як: «Ким бути?» («Союзмультфільм»), «Як Петрик П'яточкін слоників рахував» («Київнаукфільм»), «Три коти» (СTC Media і «Metrafilms») і «Калейдоскоп професій» («Кінокомпанія ПАРАМУЛЬТ»), які відзначаються виховною цінністю, цікавим сюжетом і гарним музичним супроводом, що допомагає привернути велику аудиторію маленьких глядачів й урізноманітнити процес профорієнтації дошкільників. Запропонована методика використання відеосюжетів із мультфільмів, яка передбачає три етапи роботи: а) пропедевтичний; б) переглядовий; в) рефлексивний (оцінний). Надано рекомендації вихователям, щодо впровадження мультфільмів у профорієнтаційний процес ЗДО.

Посилання

Антонова М. В., Гришняева И. В. Ранняя профориентация как элемент социально-коммуникативного и познавательного развития детей дошкольного возраста. Современные наукоемкие технологии. 2017. № 2. С. 93-96.

Артемова Л. В., Кудикіна Н. В., Школьна І. К. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Київ: Радянська школа, 1988. 174 с.

Бєлєнька Г. Ким хочуть стати наші діти? Проблеми трудового виховання. Дошкільне виховання. 2008. №5. С.5-6.

Бирюкова Л. А. Мультипликационные образовательные технологии и мульт-терапия. Наука и образование: открытия, перспективы, имена. 2013. № 1. С. 23-28.

Борисова З. Н., Введенська Т. В. Виховання в праці. К., 1977. 80 с.

Гавриш Н. В., Клокова Г. А. Вплив мультфільмів на формування моральної свідомості у дітей. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013. № 13 (272). Ч. ІІ. С.103-110.

Єршова І. В. Організація роботи з ранньої профорієнтації дошкільників. Нива знань. 2013. №1. С. 32-33.

Захаров М. М. Професійна орієнтація дошкільнят. М.: Просвітництво, 1988. 228 с.

Крутій К. Л. Медіадидактичні особливості використання мультфільмів як засобу навчання мови і розвитку зв’язного мовлення дошкільників. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2013. № 3. С. 85-90.

Логінова В. Формування уявлення про працю дорослих. Дошкільне виховання. 1978. № 10. C. 56-63.

Макеева Г. Формирование представлений о труде взрослых. Дошкольное воспитание. 1989. №2. С. 83-85.

Міненко О. О. Психологічний аналіз сучасної мультиплікаційної продукції та її вплив на психічний розвиток дитини. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України « Проблеми сучасної психології». 2018. Випуск 41. С. 188-205.

Северенчук Н. Вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини. Психолог. 2007. № 4. С. 17-21.

Силко Р. М. Мульттерапія як технологія виховання дітей. Активна мульттерапія. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2014. № 120. С. 188-190.

Чігіріна О. В. Форми профорієнтаційної роботи в умовах ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад. 2011. № 3. С. 3-30.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті