СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ Й СУПРОВІД ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, В УКРАЇНІ (1990-ТІ РР.)

Автор(и)

  • Світлана ЛУПАРЕНКО
  • Оксана ГРЕСЬ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198158

Ключові слова:

соціальна адаптація, супровід, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, соціальних захист, напрями, установи.

Анотація

У статті досліджується проблема здійснення супроводу та соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні впродовж 1990-х рр. Розкриваються причини активізації діяльності держави стосовно соціальних проблем дитинства (визнання захисту дитинства пріоритетним напрямом державної політики; погіршення соціально-економічних умов існування сімей; недосконалість системи соціального забезпечення; відірваність дорослої спільноти від дітей, пік соціального сирітства). Визначено нормативно-правову базу, що регулювала здійснення соціального захисту дітей в Україні. Розкрито типи установ для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Схарактеризовано напрями соціальної адаптації та супроводу цих дітей, а саме: боротьба з дитячою бездоглядністю, безпритульністю та дитячими правопорушеннями (створення дитячих будинків сімейного типу, проведення соціального експерименту з утворення прийомних сімей, вилучення дітей з вулиць, надання систематичної допомоги закладам освіти з питань попередження правопорушень і злочинності серед дітей, упровадження нетрадиційних форм і методів виховної роботи, створення центрів дозвілля учнів, забезпечення умов для їхньої творчої самореалізації, розробка програм боротьби з пияцтвом, розповсюдженням наркотичних засобів, індивідуальний підхід у роботі з сім’ями учнів, упровадження правознавства як обов’язкової навчальної дисципліни у школі тощо); упровадження заходів зі зміцнення здоров’я дітей (організація оздоровчої діяльності, проведення систематичних медичних оглядів дітей); надання психологічних послуг з проведення психодіагностики, реабілітації та психологічної корекції дітей.

Посилання

Артюшкіна Л., Поляничко А. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект). Суми: СумДПУ, 2002. 268 с.

Головаха Е., Паніна Н. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997 рр.). Соціологічні показники (таблиці, ілюстрації, коментар). Київ: НАН України, Інститут соціології, 1998. 131 с.

Довідник класного керівника: збірник документів / упоряд. П. Щербань, Є. Коваленко, С. Кириленко. Київ: ІЗМН, 1996. 240 с.

Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення: Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 р. / А. Зінченко та ін. Київ: Бланк-Прес, 2010. 152 с.

Закон України від 24 січня 1995 р. №20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/20/95-вр (дата звернення: 17.01.2020).

Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : методичний посібник / О. Безпалько та ін.; за ред. І. Звєрєвої, Ж. Петрочко. Київ: Видавничий дім «КАЛИТА», 2010. 376 с.

Кормич Л. Захист дитинства і права дитини – головний пріоритет держави і суспільства. Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. Одеса: Юридична література, 2001. С. 10-12.

Кривачук Л. Формування та реалізація державної політики у сфері охорони дитинства в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з державного управління: 25.00.02 / Донецький державний університет управління. Донецьк, 2014. 40 с.

Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 р.): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України / О. Балакірєва та ін. Київ: Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму в Україні, Український інститут соціальних досліджень, 2000. 159 с.

Тарасенко В. До питання про правове забезпечення соціального захисту дітей в Україні. Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. Одеса : Юридична література, 2001. С. 29-31.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті