ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Оксана АЛЄКО
  • Ганна ГРОМАК

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198155

Ключові слова:

вихователь закладу дошкільної освіти, навчання впродовж життя, професійне вдосконалення, формальна, неформальна, інформальна освіта.

Анотація

В оглядовій публікації наголошується на необхідності вдосконалення освіти в Україні. Зазначено, що сьогодення вимагає від педагога готовності ефективно й творчо діяти в плинному інформаційному просторі, оволодівати новими знаннями й технологіями. Спираючись на досвід європейських країн, зазначено, що принцип «навчання впродовж життя» сьогодні діє в усіх цивілізованих країнах, постійно зростає кількість людей, які прагнуть продовжувати освіту і підвищувати власну кваліфікацію. Проаналізовані законодавчі документи, які вимагають від педагога високого рівня професіоналізму, творчої соціально-професійної активності та здатності навчатися впродовж усього життя.

Розкриті різні типи здобуття освіти вихователями (формальна, неформальна, інформальна), та наголошено на їх взаємопроникненні та інтеграції. Запропоновані різноманітні форми підвищення кваліфікації: інтегрована, перманентна, поетапна як різновиди очної та – очно-заочна, очно-дистанційна, дистанційна форми навчання. Детально проаналізовані різні види навчальних занять курсової підготовки фахівців.

Схарактеризовані основні засади, на яких ґрунтується неформальна освіта («Вчитися в дії», «Вчитися взаємодіяти», «Вчитися вчитися») і можливі її форми (майстерні, тренінги, воркшопи, семінари, проєктна робота, онлайн навчання; молодіжні обміни, тематичні зустрічі та ін.).

Представлено сучасну технологію (авторка О. Безсонова) професійного розвитку молодих педагогів на основі наставництва в умовах закладу дошкільної освіти, в якій запропоновано низку актуальних форм і прийомів наставницької роботи. Доведено, що ідея «освіти впродовж життя» має виключне значення для вихователів закладів дошкільної освіти, тому що досягнення їх життєвого та професійного успіху неможливе без постійного поповнення освітнього капіталу.

Посилання

Безсонова О. К. Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Інститут проблем виховання Нац. академії пед. наук України. Київ, 2019. 295 с.

Закон України «Про освіту»: документ 2145-VIII чинний, поточна редакція від 16.01.2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Наказ МОН Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти №776 від 16.07.2018 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Посібник для тренерів неформальної освіти. Видано тренерською групою «Інша Освіта» в рамках проекту «Діалог заради змін». Київ, 2015. 70с.

Степко М. Ф., Клименко Б. В. Болонський процес і навчання впродовж життя [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/Bolon_process/Book.pdf].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті