РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Ярослав СПІВАК
  • Людмила СПІВАК
  • Ольга ІВКОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198152

Ключові слова:

права молоді, захист прав молоді, державна політика, соціальне забезпечення, механізми державного управління.

Анотація

Стаття присвячена визначенню принципів, цілей та засобів реалізації державної політики щодо соціального захисту прав молоді. Досліджено науково обґрунтовані нові підходи до формування та реалізації державної політики із соціального захисту прав молоді. З’ясовано характер молодіжної політики, зокрема політики зайнятості в Україні та соціального захисту прав молоді, її головні напрями. Проаналізовано впровадження державної політики із соціального захисту прав молоді у законодавчій, виконавчій та судовій сферах. Розкрито сутність понятть «молодь», «права молоді», «соціальний захист», «соціальний захист прав молоді», як системи економічних, правових та організаційних заходів держави щодо забезпечення соціальних прав і гарантій молодої людини. Висвітлено соціальне становище молоді та рівень її життя; встановлено перелік соціальних, політичних, економічних, демографічних проблем, що унеможливлюють сталий розвиток суспільства. Розглянуто зміст соціального забезпечення молоді, як державної системи захисту від соціальних ризиків, сімейних та освітянських конфліктів, що виникають внаслідок незахищеності молоді. Наведено перелік нормативно-правових документів, які регламентують діяльність держави щодо соціального захисту прав молоді. Визначено основні завдання молодіжної державної політики в Україні щодо соціального захисту прав молоді; мету молодіжної політики у сфері соціального захисту прав молоді. Намічено перспективні траєкторії плану дій, спрямованих на трансформацію соціального захисту та підтримки молоді, на вирішення актуальних проблем в сфері молодіжного здоров’я та працевлаштування, розв’язання найбільш важливих молодіжних проблем, сталого суспільного соціально-економічного розвитку в країні.

Посилання

ВООЗ «Всесвітня організація охорони здоров’я» [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: https://www.who.int/. (дата звернення 23.01.2020)

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення 23.01.2020)

Про стандартизацію: Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII

Коваль Г. Актуальні проблеми молоді України. Держава та суспільство. 2012. № 2. 160–164 с.

Наскільки українська молодь задоволена життям: результати опитування. [Електронний ресурс] Режим доступу: URL:https://zaxid.net/naskilki_ukrayinska_molod_zadovolena_zhittyam_rezultati_opituvannya_n1443540. (дата звернення 23.01.2020)

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-е вид., доп. і перероб. Київ: Генеза, 2004. 736 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті