ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Ян КУРІННИЙ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198150

Ключові слова:

соціалізація, економічна соціалізація, економічна діяльність, первинна економічна соціалізація дітей дошкільного віку.

Анотація

У даній статті наданий глибокий теоретичний аналіз феномену „економічна соціалізація дошкільників”. Теоретичний аналіз економічної соціалізації здійснено в межах загальної теорії соціалізації. Нас цікавили, насамперед, питання щодо функцій, чинників і механізмів соціалізації особистості, оскільки саме вони є ключовими теорії соціалізації й за допомогою них ми змогли дослідити аналогійні моменти теорії економічної соціалізації.

Окреслено величезний інтерес науковців до проблеми соціалізації особистості. Аналіз досліджень соціалізації особистості дозволив визначити низку її функцій, які детерміновані чинниками та механізмами соціалізації. Найбільш „сталими” можна назвати функції інкультурації та трансляції культури, оскільки культурне середовище, з одного боку, акумулює соціально значущі результати діяльності людей, а з іншого – їх взаємодію з предметами культури, що призводять до формування соціальної свідомості особистості. Найбільш дослідженими функціями соціалізації особистості можна вважати функцію засвоєння (інтеріоризації) соціального досвіду. Систематизовано психологічні механізми соціалізації особистості як процесу, який перетворює активність чинника соціалізації (соціальні умови, рушійні сили, якості особистості) в її результат. Розкрито багатоаспектний зв’язок економічної свідомості, економічних цінностей, економічної поведінки: те, що за одних умов і за одних обставин постає як причина, в інших виявляється наслідком.

Поняття економічної соціалізації в її суб’єктно-рольовій моделі значною мірою позбавлене зазначеного недоліку, оскільки тут розробка поняття економічної соціалізації здійснюється з позицій суб’єктно-діяльнісного підходу, що забезпечує формування та розвиток цілісної особистості, де сферою життєдіяльності суспільства є економіка.

Суб’єктно-рольова парадигма економічної соціалізації дозволила стверджувати, що остання реалізується на трьох рівнях соціалізації – економічна свідомість, суб’єкт діяльності, особистість.

Посилання

Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре. Москва: МОДЭК, 2000. 415 с.

Авер’янова Г. М. Кишенькові гроші як фактор економічної соціалізації підлітків. Психологія: збірник наукових праць. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. Вип. 18. С. 87–96.

Андреева Г. М. Социальная психология: учеб. для высших учебных заведений. Москва: Аспект Пресс, 2001. 378 с.

Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. Москва: Смысл, 2001. 416 с.

Беляева Н. Л. Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.07. Елабуга, 2008. 236 с.

Вяткин А. П. Ролевые аспекты исследования экономической социализации студентов. Психология и экономика: труды 2-й Всероссийской научно-практической конференции РПО. Калуга. 2002. С. 160–162.

Джеймс У. Психология. Москва: Педагогика, 2011. 320 с.

Іванов Ю. Ф., Джужа О. М. Кримінологія: навч. посіб. / Київ: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. 264 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. Київ: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. 243 с.

Мудрик А. В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. Москва: Знание, 1990. 40 с.

Фенько А. Б. Дети и деньги: особенности экономической социализации. Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 94–100.

Черемухина К. С. Факторы формирования самооценки в структуре экономической социализации детей. Психология и экономика: труды 2-й Всероссийской научно-практической конференции РПО. Калуга. 2002. С. 210–213.

Furby I. Sharing decisions and moral judgements about letting others use ones possessions. Psychol. Rep. 1978. 43 p.

Stacey B. G. Economic socialization in the ore adult years. British Journal of Social Psychology. 1982. V. 21. P. 171.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті