ГУМАНІСТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Сергій ГОЛОВКО
  • Інна АБРАМСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198147

Ключові слова:

інформаційне суспільство, вища освіта, гуманізація, духовно-моральний розвиток особистості, педагогічна філософія.

Анотація

У статті представлено результати аналізу певних особливостей вищої освіти, що функціонує у просторі інформаційного суспільства, у контексті гуманістичної парадигми. Особистісно-зорієнтована парадигма вищої освіти вимагає перегляду її мети, завдань, змісту, технологій, очікуваних результатів Сьогодні стратегія і тактика освіти має розвиватися у напрямку спільного зі студентами пошуку особистісного смислу та особистісних цінностей життя.

Оскільки освіта функціонує в інформаційному просторі, подано характеристику позитивних і негативних наслідків інформатизації життя, показано їх вплив на особистість, що зростає і формується в даних умовах.

Інформаційна революція породжує інформаційну та морально-духовну кризу, ЗМІ змінюють систему гуманістичних цінностей. Розглянуто переваги та можливості вищої освіти, яка може у цьому контексті протистояти впливу негативних чинників: вона орієнтована на постійний розвиток внутрішнього світу молодої людини, на міжособистісне  діалогічне спілкування та обов’язкову зовнішню допомогу в процесі особистісного та професійного самовизначення. Метою реформування освіти у вищій школі є створення адекватних умов для розвитку у студентів механізмів самонавчання та самовиховання, пошуку життєвих смислів. Визначено сприятливі умови гуманізації освітнього процесу з метою формування здорової у моральному, фізичному та інтелектуальному відношенні особистості студента. Звернено увагу на потенціал педагогічної філософії як нового наукового напряму у розв’язанні завдань гуманізації вищої освіти. Вища освіта у контексті педагогічної філософії має спрямовуватися на утворення якостей життя, що забезпечують міцну основу долі студентів попри всі негаразди суспільного життя.

Ідея гуманізації дозволяє розглядати освітній процес вишу з боку внутрішнього значення і смислу педагогічних явищ, зберігати та зміцнювати людинотворчі сили людини, шукати нові ефективні шляхи, засоби і технології.

Посилання

Гидденс Э. Последствия модернити. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. 352 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под научн. ред. О.И.Шкаратана. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 608 с.

Бондаревская, Е., Кульневич, С. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. Ростов на Дону: ТЦ «Учитель», 1999. 560 с.

Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Академия, 2005. 352 с.

Коротяєв Б., Курило В., Савченко С. Педагогічна філософія. Луганськ: Вид-во «ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. 340 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті