ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Любов КРАЙНОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198100

Ключові слова:

екологічна культура, еколого-професійна підготовка, екологічність, педагогічна підтримка, психолого-педагогічні умови.

Анотація

У статті обговорюється проблема здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти стосовно еколого-професійної компетентності. Розкрито особливості становлення вихователя як екологічної особистості. В умовах кризового стану природного довкілля у країні особливого значення набуває не тільки глибока обізнаність в екологічних проблемах (глобальних і регіональних), сучасна методична підготовка, але і внутрішні особистісні характеристики майбутнього педагога-дошкільника. Особливої уваги набуває формування системи морально-екологічних цінностей, переконань та екологічності у ставленні до природи і світу у цілому та до окремих предметів, явищ, людей, всіх живих створінь тощо. У статті розкривається поняття «екологічність» по відношенню до особистості педагога. Екологічність трактується як складова екологічної культури педагога-дошкільника. Екологічність – це готовність і здатність у будь-яких життєвих обставинах керуватися нормами гуманного ставлення до природи, прораховувати наслідки неуважного, необережного поводження у природі і соціумі та попереджати їх. Результати багаторічного діагностичного обстеження свідчать про нагальну необхідність формувати екологічну особистість майбутнього вихователя. Можливі шляхи впливу на екологічність особистості полягають у актуальному зв’язку з життям і практикою вирішення екологічних завдань та здійсненні спеціальної педагогічної підтримки індивідуальних зусиль студентів. Екологічне проектування як технологія залучення до педагогічних та екологічних реалій повинно здійснюватися системно і сприяти освоєнню освітнього простору міста, навчального закладу, дошкільної установи, власної домівки, гуртожитку, природних екосистем та ін. Пропонується етапність у формуванні екологічності особистості. Наголошується на необхідності дотримуватися принципу екологічності у ставленні до майбутніх фахівців, а саме, забезпечення впевненості у власних силах, схвалення екологічних ініціатив з боку студентів, насичення екологічними смислами їхньої життєдіяльності, сприяння усвідомленню еколого-професійної місії педагога.

Посилання

Вернадский В.И. Биосфера.М., Мысль, 1989.97 с.

Безпека життєдіяльності / [Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В.]; за ред. Є.П. Желібо.4-те вид.Київ. Каравела, 2005.344 с.

Ильин Г. Экологическая личность. С чего начать?М., Общество «Знание» России, 2000.102 с.

Крайнова Л.В. Формування основ екологічно мотивованої поведінки дітей дошкільного віку: монографія.Слов’янськ, 2014.187 с.

Лисенко Н.В. Екооко: дошкільник пізнає світ природи: навчально-методичний посібник.К., Видавничий Дім «Слово», 2015.352 с.

Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.М., 2002.336 с.

Ясвин В.А. Психология отношения к природе.М. : Смысл, 2000.456 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті