ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОШКІЛЬНИКА»

Автор(и)

  • Ольга БЕЗСОНОВА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.1(99)2020.198089

Ключові слова:

лідер, потенціал, дошкільник, лідерський потенціал дошкільника, ініціативність, відповідальність.

Анотація

В статті наведені результати теоретичного дослідження проблеми формування лідерського потенціалу стосовно дітей дошкільного віку, зокрема проаналізовані підходи науковців до розуміння сутності поняття «лідер», «потенціал», «лідерський потенціал дошкільника». При дослідженні поняття «лідер» зроблено акцент на  суб’єктності особистості, виділені притаманні лідеру особистісні  характеристики та характеристики лідерської позиції в діяльності, його роль у визначенні мети і спрямованості дій групи; функціональні особливості взаємодії лідера з членами групи в реальних ситуаціях. Виявили основні характеристики поняття: авторитетний, харизматичний член групи, який має природні задатки та постійно працює над розвитком лідерських якостей, впливає на поведінку групи, організовує і управляє групою для досягнення групових цілей.

Розглянуто суміжні поняття: «потенціал» та «лідерський потенціал дошкільника». Дослідили поняття «потенціал», яке науковці розуміють як можливості, які можуть бути використані для вирішення життєвих завдань. Визначено основні актуалізовані та потенційні характеристики поняття «лідерський потенціал дошкільника», а саме: природні задатки та можливості, отримані людиною від народження та набуті нею у процесі життєдіяльності. На підставі проведеного дослідження, сформульовано основне поняття «лідерський потенціал дошкільника», визначено особливості цього поняття з  урахуванням віку дітей. Під «лідерським

потенціалом дошкільника» ми розуміємо сукупність соціально-психологічних характеристик особистості (потреб, можливостей, засобів, ціннісного ставлення), які забезпечують ефективний вплив на послідовників  для досягнення спільних цілей на етапі дошкільного дитинства.

Посилання

Аксененко, Ю., & Каспарян В., & Самыгин С. (2001). Социальная психология управления. Ростов-на-Дону: Феникс.

Буряк, Т. (2009). Сучасні підходи до лідерства. Київ: Наукова думка.

Викулина, М. (1997). Педагогические условия формирования лидерских качеств личности ребенка: старший дошкольный возраст. (Дис. кан. пед. наук). Нижнегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород.

Гавриш, Н. (2015). Багатовекторність проблеми формування лідерства у дітей. Гуманізація освітньо-виховного процесу. Збірник наукових праць ДДПУ. Слов’янськ: ДДПУ.

3алужный, А. (1931). Детский коллектив и методы его изучения. Москва.

Іванова, В. (2014). Проблема лідерства в колективі дітей дошкільного віку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка і соціальна робота, 32, 78-81.

Кузьмінський, А. (2006). Педагогіка у запитаннях та відповідях. Київ: Знання.

Латфуллин, Г. (1998). Основные тенденции и концепции управления на стыке веков. Проблемы теории и практики управления, 1, 45–49.

Менегетти, А. (1999). Психология лідера. Москва: Славянская ассоциация Онтопсихологии.

Отенко, И. (2006). Стратегическое управление потенциалом предприятия. Харьков: Изд. ХНЕУ.

Рожков, М. (2002). Воспитание учащихся: теория и методика. Ярославль : ЯГПУ имени К.Д. Ушинского.

Рубинштейн, С. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер.

Сенько, Т. (1991). Зависимость положения дошкольников в группе сверстников от форм их личностного поведения. Вопросы психологии, 5, 23-28.

Скібіцька, Л. (2009). Лідерство та стиль роботи менеджера: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури.

Сосланд, А. (1999). Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или Как создать свою школу в психотерапии. Москва: Логос.

Сурай, І. (2011). Еліти в державному управлінні: феномен лідерства. Вісник Національної Академії Державного управління при Презедентові України. Київ, 4, 70–77.

Татенко, В. (2006). Типологія лідерства. Психолог, 34, 12 – 14.

Шапар, В. (2004). Психологічний тлумачний словник. Харків : Прапор.

Blank, W. (1995). The Natural LAWS OF Leadership. New York: AMACOM.

Krech, D., & Richard, S. (1962). Crutchfield, Egerton L. Ballachey. Individual in society: a textbook of social psychology. McGraw-Hill Book Company, 189–483.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті