ІНТЕРНАЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • Наталія МАЛІЙ

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197473

Ключові слова:

інтернальність, професійне становлення, студенти-психологі, інтернальний локус контролю.

Анотація

У статті розглядається роль інтернальності в професійному самовизначенні студентів-психологів та деякі інтегральні характеристики особистості, які служать критеріями оцінки рівня професіоналізму фахівця. Досліджується інтернальний локус контролю, який проявляється в активній життєвій позиції, самостійності і відповідальності і є важливою якістю, яка є визначальною в успішності студента-психолога у навчальній діяльності. Аналізуються психологічні передумови професійного самовизначення; професійна самореалізація; особистісна зрілість. У статті розкривається проблематика професійного самовизначення учнівської молоді. Детально розглянуто взаємозв’язок інтернального локус контролю та професійного становлення студентів-психологів. Представлені мотиваційні фактори, які притаманні молодим людям при виборі професії психолога. Акцентується увага на проблемі модернізації змісту освіти та підготовці професійних психологів в умовах цієї модернізації. У статті висвітлено особистісни характеристики, на основі яких відбувається становлення професійної компетентності студентів-психологів.
У статті проаналізовано локусу контролю та емоційна привабливість майбутнього як можливої передумови, яка впливає на професійне становлення особистості. Автор розглядає основні аспекти категорій «інтернальність особистості» і «впевненість у собі» та аналізує взаємозв'язок основних цих категорій. пропонується зміна змісту и форм роботи студентів - психологів з інтегральної характеристики особистості у БІК інтернальності і рекомендується впровадження цих змін в практику навчання студентів-психологів з метою підвищення особистісних і професійних якостей майбутніх психологів і підвищення ефективності їх професійної підготовки. Обґрунтовується актуальність формування структури інтернальності як умови формування позитивної мотивації особистості студентів-психологів у навчальному процесі.

Посилання

Гончарова Е. Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков. Вопросы психологии. 2000. № 6. С. 132-135.

Зотова Н. Н., Родина О. Н. Исследование профессионального становления студентов-психологов. Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 2003. № 3. С. 69-78.

Кваша О. Інтернальний локус контролю як показник соціальної відповідальності майбутніх вчителів. Соц. психологія. 2007. № 2. С. 139-144.

Мазоха І. С. Співвідношення агресивності, емпатії та локусу контролю у структурі особистості майбутніх психологів. Наука і освіта. 2009. № 10. С. 81-85.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учебное пособие. / М.: Академия, 2004. 304 с.

Бех І. Д. Саморозвиток і процес самореалізації особистості. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. К.: Академвидав, 2009. С. 13-15.

Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности / под ред. В. Г. Маралова. М. : Мир, 2011. 192 с.

Хьелл Ларри, Джулиан Роттер. Теория социальных научений : [в т. ч. интернальный и экстернальный локус контроля]. Теории личности. Основные положения, исследования и применение: учеб. пособие для вузов. [3-е изд.]. М. : СПБ, 2009. С. 410-431.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-26

Номер

Розділ

Статті