ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ST(R)E(A)M-ОСВІТИ

Автор(и)

  • Лариса ДЗИНА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197471

Ключові слова:

ST(R)E(A)M-освіта, Нова українська школа, інформаційно-цифрова компетентність, веб-квест технологія, навчальний процес.

Анотація

У статті досліджено особливості вивчення фізики в старшій школі з урахуванням Концепції Нової української школи в умовах ST(R)E(A)M-освіти. Одним із пріоритетних напрямів у реформуванні сучасного освітнього простору України є підготовка компетентної особистості. Звертається увага на те, що ST(R)E(A)M-освіта одна з галузей, що допомагає здійснити інтегрувальні процеси в реформуванні Нової української школи, а також розвивати конкурентоспроможну, креативну особистість, яка володіє ключовими компетентностями й застосовує їх у повсякденному житті. Зазначено нормативно-правові документи у галузі ST(R)E(A)M-освіти. Наведено зміст трансформації STEM-освіти. Розкрито поняття „STREAM-освіта”. Реформа Нової української школи спрямована саме на розвиток та оволодіння учнями ключовими компетентностями, зокрема – інформаційно-цифровою. Зазначено, що процес навчання фізики в умовах ST(R)E(A)M-освіти здійснюється через призму навчально-дослідницької та проектної діяльності з використанням: навчального лабораторного обладнання; організації власного часу; вільного доступу до інтернет-ресурсів. Розкрито зміст понять „інформаційно-цифрова компетентність”, „інформаційно-комунікаційної компетентності”, „інформаційна компетентність”, „інформаційно-цифрова компетентність учня”. Вказано, що інформаційна компетентність забезпечує: оволодіння поняттями; широке використання учнями ІКТ; виокремлення важливих шляхів для розв’язання проблем; оволодіння засобами та способами для роботи з інформацією; самоорганізацію та самоконтроль власної інформаційної діяльності. Зазначено методи та засоби формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках фізики. Звертається увага на те, що одним із ефективних засобів є дослідно-проектна діяльність з використанням веб-квестів. Виокремлено основні елементи та етапи проведення уроку із застосуванням веб-квесту (ознайомлення та організація діяльності, робота в режимі онлайн, оцінювання). Наведено приклади використання технології веб-квест.

Посилання

І. В. Використання електронних освітніх ресурсів як засіб формування інформаційної компетентності учнів на уроках фізики. Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (ХІ Хмурівські читання) (м. Кіровоград, 26-30 жовтня 2015 р.). Дата оновлення : 24.10.2015.

URL : http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-elektronnyh-osvitnih-resursiv-yak-zasib-formuvannya-informatsijnoji-kompetentnosti-uchniv-na-urokah-fizyky/

Бургун І. В. Розвиток навчально-пізнавальних компетенцій учнів основної школи в навчанні фізики : монографія. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 528 с.

Гусак А. Л. Моніторинг інформативної компетентності студентів непрофільних спеціальностей : автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2012. 22 с.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. URL : http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/28030/

Концепція Нової української школи / Міністерство освіти і науки України. URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Костельова О. І., Ярмолович Н. М. Особливості впровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіти у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. Запоріжжя, 2017. 32 с.

Кузьменко О. Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку STEM-освіти в вищих технічних навчальних закладах / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. Кропивницький, 2017. 12 с.

Ліскович О. В. Формування інформаційної компетентності учнів у процесі викладання елективних курсів із фізики засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології в освіті, 2012. Випуск 13. С. 203 – 209.

Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік / Міністерство освіти і науки України. URL : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/

Миронова О. І. Формування інформаційної компетентності студентів як умова ефективного здійснення інформаційної діяльності. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. № 17 (204). С. 165 – 175.

Навчальна програма з фізики для 7-9 класів / Міністерство освіти і науки України. URL : https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56124/

Педагогічна технологія «Веб-квест». URL : http://wiki.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/

Пластинин А. В, Иродова И. А. Формирование ИКТ-компетентности учащихся в процессе продуктивной деятельности на уроках физики в основной школе. Ярославский педагогический вестник, 2015. № 3. С. 33 – 36.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті