ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕННОСТІ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Тамара БАКЛАШОВА
  • Володимир ПРОСКУНІН

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197470

Ключові слова:

шкільне краєзнавство, дослідницька компетентність, освітній процес, методологія, практичні навички.

Анотація

В статті науково-методичного характеру висвітлюється одне із важливих завдань шкільного краєзнавства – формування дослідницької компетенції. З одного боку, краєзнавча робота в школі передбачає розвиток поваги до історії та традицій свого краю, активізацію самостійної діяльності школярів щодо поліпшення умов життя у рідній місцевості, формування активної громадянської позиції. З іншого боку, краєзнавство передбачає реалізацію всіх етапів самостійної дослідницької діяльності.
Шкільне краєзнавство було предметом вивчення П. Тронька, В.Прокопчука, Я. Треф’яка, О. Пометун та ін. Так само формування дослідницької компетентності в учнів було предметом дослідження В.Голобородько, І. Муштавінської, Г. Лиходєєвої, П. Мороз, О. Пометун та ін. Проте конкретних досліджень процесу формування дослідницької компетентності в курсі шкільного краєзнавства на сьогодні не здійснювалось.
Метою даної статті є простежити взаємозв’язок між завданнями та змістом краєзнавчої роботи в школі та формуванням в учнів дослідницької компетентності. Дослідницька компетентність на сьогодні розуміється як здатність до самостійної дослідницької діяльності, що включає систематизовані знання, уміння і навички, світоглядні переконання, психологічні риси особистості, мотиваційні орієнтації. Формуванню дослідницької компетентності сприяє весь процес навчання та виховання протягом всього життя особистості, проте значна частина завдань із формування складових дослідницької компетентності може бути сформована в процесі краєзнавчої роботи. Перш за все краєзнавча робота передбачає повноцінний дослідницький процес із збирання матеріалу, його систематизації, наукового осмислення та формулювання власних висновків. Крім того, результати шкільної краєзнавчої роботи мають конкретне практичне застосування в навчально-виховному процесі та є суспільно корисними. Завдяки цьому формуються як практичні навички дослідницької роботи, так і стійка мотивація до її здійснення.
Таким чином, краєзнавча робота є одним із найбільш дієвих засобів формування дослідницької компетенції в учнів в усіх її аспектах, тобто як набуття конкретних навичок, як формування аксіологічно-світоглядних рис особистості і як розвиток необхідних психолого-мотиваційних установок на самостійне вирішення дослідницької проблеми.

Посилання

Бондаренко Г.В. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства. Краєзнавство. 2011. № 3. С. 23-29.

Задорожна Л.В. Інноваційні підходи до шкільного історичного краєзнавства. Збірник наук. праць. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Серія “Історія та географія”. 2012. Вип. 45. С. 124-130.

Лиходєєва Г. В. Навчально-дослідницькі уміння та дослідницька діяльність учнів у психолого-педагогічній літературі. Дидактика математики: проблеми та дослідження. 2007. Вип. 27. С. 89-94.

Мисан В. Сучасне шкільне історичне краєзнавство. Історія України. 2008. № 13. С. 1 – 6.

Мороз П.В. Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України. Київ: Педагогічна думка, 2012. 142 с.

Прокопчук В. Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства. Краєзнавство. 2011. №3. С. 29 – 35.

Прокопчук В.С. Шкільне краєзнавство: навчальний посібник. К.; Кам’янець-Подільський: Кондор, 2010. 240 с.

Треф’як Я. Методика краєзнавчої роботи в національній школі. Івано-Франківськ, 2002. 106 с.

Тронько П. Історичне краєзнавство в Україні. Історія України. 2008. № 47. С. 1 – 5.

Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство: Навчальний посібник. К.: КНТ. 2006. 296 с.

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Київ: Знання-Пресс, 2003. 234 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті