ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТУРЕМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Оксана СТУПАК

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197464

Ключові слова:

соціальна активність, молодь, діагностика, методика, анкета.

Анотація

Стаття має оглядовий характер та має на меті представити діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості соціальної активності молоді. Для цього за мотиваційно-ціннісним компонентом були використані: авторська анкета громадянської та соціальної активності (участі молоді в заходах молодіжних центрів, громадських організацій, волонтерства, а також мобільності, визначення актуальних питань для молоді тощо); стандартизований самоактуалізаційний тест (визначення компетентності в часі, ступінь незалежності цінностей та поведінки, ціннісних орієнтацій); методика “МАС’ (виявлення мотивації досягнути мету, прагнення до суперництва та соціального престижу). Для визначення рівня сформованості соціальної активності молоді за змістовно-когнітивним компонентом були використані: анкета громадської думки для оцінки змін в обізнаності молоді щодо громадських об’єднань та їхньої діяльності (оцінка власного досвіду участі в громадському житті міста, громади, своїх прав та обов’язків, підтримки законодавчих ініціатив, перешкод для подальшого прогресу втілення реформ в Україні, довіри та знань про діяльність волонтерських, громадських організацій та ініціатив тощо); опитувальник “Стиль саморегуляції поведінки” В. Моросанова (виявлення рівня сформованості індивідуальної системи усвідомленої саморегуляції довільної активності молоді (планування, моделювання, програмування, оцінка результатів, гнучкість, самостійність та загальний рівень саморозвитку). Для визначення рівня сформованості соціальної активності молоді за соціально-діяльнісним компонентом були використані методики комунікативно-соціальної компетентності (отримання більш повного уявлення про особистість, складання імовірнісного прогнозу успішності її професійної діяльності); діагностики міжособистісних стосунків Лірі (визначення рівень уявлень молоді про себе та своє ідеальне “Я”, а також охарактеризувати взаємовідношення у колективі та стиль поведінки особистостей.); стимулювання особистісної активності в заданій ситуації (визначення рівня результативної активності молоді). Із метою визначення рівня сформованості соціальної активності молоді за рефлексивно-оціночним компонентом були використані методика діагностики рефлективності А. Карпова (визначення рівня розвитку рефлексії в особистості); методика визначення самооцінки особистості (ранжування за значимістю особистісних якостей, що мають пережати у людині та самооцінкою власних якостей).

Посилання

Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности. Психологические науки и образование. 2004. № 2. С. 82-86.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за ред. проф. І.Д. Звєрєвої]. – К. : Універсум, 2013. – 536 с.

Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики. Психологический журнал. 2003. Т.24. № 5. С. 45-57.

Клімкіна Н.Г. Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-виховному процесі основної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Клімкіна Наталія Григорівна. К., 2009. – 212 с.

Кірсанов В. В. Теоретико-методологічні та методичні засади педагогічної діагностики організації дозвілля: монографія. Київ: Альтпресс, 2006. 352 с.

Наркевич Н.Ю. Формирование социальной активности школьников в условиях взаимодействия семьи и школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Наркевич Наталья Юриевна. Новгород. 2007. – 142 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті