ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Яна ТОПОЛЬНИК
  • Михайло КАРЕЛІН

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197459

Ключові слова:

інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційна підтримка, комунальні обчислення, хмарні обчислення, хмара, хмаро зорієнтовані засоби навчання, програмний продукт.

Анотація

У статті розглянуті аспекти проблеми інформатизації освіти. Звертається увага на те, що на сьогодні науково-дослідницьку діяльність майбутніх науковців неможливо уявити поза розвитком хмарних технологій. Охарактеризовано поняття „комунальні обчислення”, „хмарні обчислення”, „хмара”. Наведено міжнародні документи у галузі хмарних обчислень. Виокремлено базові характеристики хмарних обчислень (самообслуговування за потребою; вільний мережний доступ; об’єднання ресурсів у пул; швидка еластичність; вимірюваність сервісу) та хмарної моделі (масовість застосування; гомогенність інфраструктури; віртуалізація додатків; стійкість виконання обчислень; дешеве програмне забезпечення; географічно розподілене використання; сервісна орієнтованість; передові технології безпеки). Наведено основні компоненти системи хмаро зорієнтованих засобів навчання в освітньому середовищі закладу вищої освіти (система управління навчанням, соціальні мережі, wiki-система, інтегроване хмарне середовище). Охарактеризовано програмні продукти у якості хмаро зорієнтованих засобів навчання (соціальні мережі, Google Docs, Google Apps for Education, програми ведення блогів, програми для проведення вебінарів). Виокремлено електронні ресурси навчального призначення та їх навчальні цілі (підготовка демонстраційних та друкованих матеріалів; опрацювання текстів; демонстрація мультимедіа; розв’язання задач; здійснення практичних, лабораторних робіт; математичні перетворення; моніторинг навчальної діяльності). Наведено напрями застосування хмарних технологій під час інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти (використання наукометричних баз даних; перевірка наукових робіт на плагіат; використання електронних журнальних систем відкритого доступу; проведення моніторингових наукових досліджень; використання наукових соціальних мереж).

Посилання

Маркова О. М., Семеріков С. О., Стрюк А. М. Хмарні технології навчання: витоки. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. Том 46, № 2. С. 29 – 44.

Стрюк А., Рассовицька М. Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014. Том 42. № 4. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1087

Mell P., Grance T. The NIST Definition of Cloud Computing : Recommendation of the National Institute of Standards and Technology. Gaitherburg : National Institute of Standards and Technology, September 2011. (Special Publication 800-415). URL : http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

А Digital Agenda for Europe / Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 19.5.2010. 245 final. URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN

Federal Cloud Computing Strategy. URL : http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital-strategy/federal-cloud-computing-strategy.pdf

Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe. European Commission. Brussels, 27.9.2012COM, 2012. 529 final. URL : http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf

Хмарні сервіси і технології у науковій і педагогічній діяльності : Методичні рекомендації / укл. : Ю. Г. Носенко, М. В. Попель, М. П. Шишкіна; за ред. М. П. Шишкіної. К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. 73 с.

Vaquero L., Rodero-Merino L., Caceres J. & Lindner M. A Break in the Clouds: Towards a Cloud Definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2009. Vol. 39. Iss. 1. P. 50 – 55.

Кухаренко В. М. Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, 2015. № 24. С. 53 – 67.

Шишкіна М. П., Попель М. В. Хмаро орієнтоване середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання, 2013. № 5(37). URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903/676

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті