ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Автор(и)

  • Вікторія ДЬОМІНА
  • Валентина СНІЦАР
  • Ніна НІКОЛЬСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197444

Ключові слова:

білінгвальне середовище, діалог культур, культура спілкування, модульне конструюванняю, педагогічні умови, перекладач.

Анотація

У запропонованій статті авторами представлено теоретичні основи підготовки майбутніх перекладачів, у яких сформована  загальна та професійна культура спілкування, адаптуються до життєвих умов, вміють вдало використовувати свої знання, вміння, навички у нових професійних ситуаціях з метою ефективного вирішення професійних проблеми; здатність до адекватної комунікативної взаємодії в різними соціальними групами та етносами; прагнення до самостійного рефлексивного мислення, самоосвіти, постійного вдосконалення моральності, інтелекту і культурного рівня.

Обґрунтовано концептуальні засади розробки педагогічних умов професійної культури спілкування у майбутніх перекладачів: визначено методологічні підходи; розкрито особливості та специфіку процесу професійної підготовки перекладачів та формування їх особистості у сучасних геополітичних умовах; визначені перспективи розвитку системи виховання майбутніх перекладачів в контексті діалогу культур в цілісному освітньому процесі вищої школи.

Визначено комплекс педагогічних умов, що діють у цілеспрямовано створеному білінгвальному середовищі закладу вищої освіти, в якому у взаємодії представлені сукупність психологічних і педагогічних чинників, що дозволяють ефективно здійснювати виховну та навчальну діяльність та формувати культуру срілкування, що сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу; модульне конструювання змісту іншомовної освіти в процесі професійної підготовки перекладачів та його соціокультурне наповнення; створення культурно-виховного білінгвального середовища; залучення студентів до активної взаємодії в інтегрованому полікультурному просторі вузу; діалогічна взаємодія між суб'єктами освітнього процесу.

Посилання

Вєнєвцева Є. В. (2013) Актуальність дослідження проблеми виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних закладів. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020» (дії Марії Склодовської-Кюрі): матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародного участю (Полтава, 8 жовтня 2013 р.) Київ, 11–12.

Дьоміна В. В. (2017) Виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови: теоретико-методологічний аспект. Духовність особистості : методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля 2 (77), 119-128.

Ипполитова Н. В., Колесников М. А. Соколова Е. А.(2006) Система профессиональной подготовки студентов педагогического вуза: личностный аспект: монография. Шадринск: Исеть, 236 с.

Приходченко К.І. (2007) Творче освітньо-виховне середовище навчального закладу: навч. посібник. Х. : Основа, 160.

Шинкарук В.І., Озадовська Л.В., Поліщук Н.П. (2002) Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 742 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті