АНАЛІЗ ПЛАТФОРМ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ

Автор(и)

  • Наталія ДОЦЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.31865/2077-1827.6(98)2019.197443

Ключові слова:

професійна підготовка, бакалаври з агроінженерії, платформи інформаційно-освітнього середовища, системи менеджменту освіти, заклади вищої освіти.

Анотація

У статті проаналізовано платформи інформаційно-освітнього середовища для професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії. Проаналізовано поняття платформи інформаційно-освітнього середовища. Визначено, що мається на увазі під професійною підготовкою бакалаврів з агроінженерії. Виконано класифікацію сучасних інформаційно-освітніх середовищ, які поділяються на глобальні, локальні та індивідуальні.
Визначено, до глобальних інформаційно-освітніх середовищ можна віднести масові відкриті дистанційні курси, до локальних системи менеджменту освіти закладів освіти, до індивідуальних електронні підручники, посібники. Проаналізовано світові та вітчизняні платформи для масових відкритих дистанційних курсів. Зроблено висновок про їх переваги та недоліки. Проаналізовано основні риси систем менеджменту освіти. Представлено приклади електронних посібників для підготовки здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей. Визначено, що для підготовки бакалаврів з агроінженерії інформаційно-освітнє середовище на будь-якому рівні реалізації повинно мати широкий спектр інструментів, щоб забезпечити опанування технічних навичок.
Розглянуто педагогічні особливості, характеристики та можливості глобальних інформаційно-освітніх середовищ, до яких віднесено Thinkific, Learnworlds, LearnDash, Ruzuku, Podia, Academy of mine, Coursera, Іversity. Проаналізовано локальні інформаційно-освітні середовища, до яких віднесено GetCourse, Memberlux, MOOCology, Cloud 365, РРО, Prometheus, Moodle. Розглянуто деякі індивідуальні інформаційно-освітні середовища, які здатні формувати комп’ютерну, графічну, інформаційну та науково-технічну компетентності в процесі підготовки майбутніх агроінженерів. Зазначено, що для підготовки бакалаврів з агроінженерії інформаційно-освітнє середовище повинно мати широкий спектр інструментів, щоб забезпечити опанування фахових компетентностей.

Посилання

Модернізація технології навчання в умовах реформи університетської освіти : колективна монографія / за заг. ред. О.М. Самойленко, І.В.Бацуровської. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 456 с.

Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. Навч. посібник / За ред.В.М.Кухаренка, 3-е вид.-Харків: НТУ”ХПІ”, “Торсінг”, 2002. 320 с.

Андрєєв О.О., Бугайчук К.Л., Каліненко Н.О. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання. / За ред. О. О Андрєєва, В.М.Кухаренка. ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. 212 с

Дуніна І. М. Платформи дистанційного навчання в університетах Франції / І. М. Дуніна. Науковий вісник Донбасу, 2011. № 4. С.1–8

Бахмат Н. В. Використання хмарних сервісів у навчально-виховному процесі вищої школи. Молодь і ринок. 2014. № 5. С. 45–49.

Полат Е. С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Теория и практика дистанционного обучения. М.: Академия, 2004. 416 с.

Биков В. Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2005. Серія 2. Вип.9 (16), С. 3–9.

Бацуровська І. В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті. Науковий вісник Миколаївського націіонального універсітету імені В. О. Сухомлинського. 2015. С. 31–34.

Самойленко О. О. Використання веб-порталу у педагогічній освіті. Резюме доповідей Всеукр. наук.-практ. конфер. "Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві". Київ. 100 с.

Блог iSpring. Что такое Learning Management System (LMS) и как с ее помощью управлять обучением, 2018. URL: https://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-lm (дата звернення: 14. 05. 2019)

Kats, Y. Learning Management System Technologies and Software Solutions for Online Teaching: Tools and Applications: Tools and Applications. Information Science Reference, 2010. 486 р.

Casual business insights. Преимущества и недостатки онлайн-образования в кратком обзоре МООС-платформ, 2014. URL: https://businessviews.com.ua/ru/personal-life/id/preimuschestva-i-nedostatki-onlajn-obrazovanija-v-kratkom-obzore-moos-platform-230/ (дата звернення: 12. 01. 2019)

Львівський університет. Електронне навчання. Львів, 2019. URL: https://www.lnu.edu.ua/academics/e-learning/ (дата звернення: 12. 12. 2019)

Сорокваш С. Методичні рекомендації щодо використання електронного посібника «Засоби комп’ютерних інформаційних систем» у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, 2019. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1SzAEatG6n2_4LWPxBghvrr5hlt4SmSHD (дата звернення: 11. 12. 2019)

Сорокваш С. Інструкція з інсталяції електронного навчально-методичного комплексу з предмету «Основи 3D-друку» URL: https://drive.google.com/drive/folders/1M7JudBYwiYEgwj7kHYWVIHXsMd9TIfbv (дата звернення: 01. 12. 2019)

Видавничий дім "Освіта". STEM. 2019. URL: https://drive.google.com/open?id=1SjzY9G0Z9sITreFll9PoTxHnXqwORkdu (дата звернення: 02. 12. 2019)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті